Murovanie obvodového muriva na tenkovrstvovú maltu