image 72429 25 v1
Galéria(10)

Lepenie obkladu na obklad

Partneri sekcie:

Skôr ako sa pristúpi k lepeniu nového obkladu na už existujúci, je potrebné vykonať niekoľko opatrení – vizuálne a vodováhou skontrolovať rovinnosť pôvodnej plochy s nalepeným obkladom, poklepom murárskym kladivkom po celej ploche zistiť, či je priľnavosť starého obkladu k podkladu dostatočná. Prasknuté alebo nedostatočne nalepené obklady je potrebné vysekať a nerovnosti vyplniť lepiacou maltou.

Info o materiáli:

  • Špeciálny penetračný náter na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, vytvárajúci kontaktný prechodový mostík na hladkých a kritických podkladoch
  • Tenkovrstvová lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb na kritické podklady – existujúce obklady a dlažby z keramiky a kameňa, pórobetón, sadrové podklady, pevné maliarske nátery a pod.

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter Ceresit CT 19, spotreba 0,1 až 0,3 kg/m2 (podľa nasiakavosti podkladu), plastová nádoba
  • Flexibilná lepiaca malta Ceresit CM 17 Super Flex, spotreba 1,5 až 3,7 kg/m2 (podľa rozmeru obkladu), papierové vrece
  • alebo Biela flexibilná lepiaca malta Ceresit CM 15, spotreba 1,7 až 4,1 kg/m2 (podľa rozmeru obkladu), papierové vrece
  • Flexibilný škárovací materiál Ceresit CE 40 Aquastatic, spotreba 0,5 až 0,7 kg/m2 (podľa rozmeru obkladu a šírky škáry), plastová nádoba 2 a 5 kg
  • Sanitárny silikón Ceresit CS 25, výdatnosť približne 15 m (škára 6 × 6 mm), 3 m (škára 10 × 10 mm) alebo 1,5 m (škára 20 × 20 mm), plastová kartuša

Náradie: vodováha, maliarska štetka, zubová stierka, molitanová stierka, murárske kladivko, sekáč, nízkootáčková vŕtačka s miešacím nadstavcom, aplikačná pištoľ, plastová nádoba, vedro, handra, ostrý nôž

Pozor! Vznik priehlbín v silikóne

Treba dbať na to, aby na povrchu sanitárneho silikónu, ktorý sa používa na škárovanie dilatačných, stykovacích a montážnych škár, nevznikali priehlbiny, v ktorých sa môže zdržiavať voda.

Umytie čerstvého silikónu

Čerstvý silikón je možné zmyť vodou s malým množstvom čistiaceho prostriedku alebo mydla (prípadne technickým liehom).

Pred nasadením kartuše do výtlačnej pištole

Z kartuše treba odskrutkovať aplikačný nadstavec a odrezať uzáver na hornom konci. Nadstavec sa potom naskrutkuje naspäť a podľa šírky škár sa šikmo zreže na zodpovedajúci priemer.

Existujúci obklad sa následne očistí a odmastí. Na pripravený očistený podklad sa nanesie špeciálny neriedený náter určený na penetráciu kritických podkladov pred aplikáciou vyrovnávacích zmesí, tenkovrstvových stierok a lepiacich mált. Vytvorí sa tak kontaktný prechodový mostík, čím sa zvýši priľnavosť obkladu k podkladu.

Môže sa nanášať na plochy podláh a stien, na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Náter je potrebné pred aplikáciou dôkladne premiešať. Penetrácia sa nanesie pomocou štetca, stierky alebo valčeka s krátkym vlasom (velúrový) v tenkej vrstve tak, aby sa netvorili kaluže.

Po uschnutí musí byť povrch odolný proti poškriabaniu. V závislosti od druhu podkladu sa doba schnutia pohybuje od 2 do 6 hodín. Po úplnom zaschnutí penetračného náteru možno na povrch lepiť obklad. Odporúča sa použiť tenkovrstvovú lepiacu maltu na lepenie obkladov a dlažieb na kritické podklady.

Lepiaca malta sa vysype do presne odmeraného množstva čistej studenej vody (8,5 až 9 l vody na 25 kg vrece) a mieša sa pomocou nízkootáčkovej vŕtačky s miešacím nadstavcom, kým nevznikne jednoliata zmes bez hrudiek. Zmiešaná zmes sa nechá odstáť približne 5 minút a opätovne sa zľahka premieša. Ak je potrebné, možno do zmesi pridať malé množstvo vody a znovu ju premiešať.

Malta sa rozotrie na podklad pomocou stierky so zodpovedajúcou veľkosťou zubov. Lepiaca malta má pokrývať minimálne 65 % lepenej plochy obkladu alebo dlažby. Obklady a dlažbu nie je dovolené namáčať. Obklad treba uložiť a dotlačiť do maltového lôžka pred zaschnutím malty na povrchu (lepí sa na prsty). Škárovanie možno realizovať po 24 hodinách flexibilným škárovacím materiálom.

Na lepenie obkladu, dlažby a mozaiky z mramoru, svetlého vápenca a hrubokryštalického kameňa a keramiky, mozaiky zo skla a keramiky sa odporúča použiť bielu flexibilnú lepiacu maltu. Zabráni sa tým prefarbeniu mramoru, mozaiky a prírodného kameňa.

Na škárovanie sa odporúča použiť flexibilný škárovací materiál s hydrofóbnym efektom. Škárovaciu maltu zmiešajte s čistou vodou (1,4 l vody na 5 kg vrece) a vytvorte jednoliatu zmes bez hrudiek. Pripravená škárovacia hmota sa zatrie gumovou stierkou dôkladne do škár medzi obkladmi tak, aby škáry boli úplne zaplnené.

Po krátkom zaschnutí (približne 15 minút) sa vlhkou, často vymývanou špongiou odstráni prebytočný materiál. Ak škárovací materiál príliš rýchlo vysychá, je potrebné ho zľahka navlhčiť namočenou špongiou. Povlak, vytvorený na povrchu obkladu po úplnom zaschnutí škárovacieho materiálu, sa odstráni suchou handrou.

Prvý kontakt s vodou je možný po 24 hodinách. Škára dosahuje úplnú hydrofóbnosť (odolnosť proti prenikaniu vody) po 5 dňoch od aplikácie. Dilatačné, stykovacie a montážne škáry sa vyplnia PE tesniacim povrázkom a utesnia sanitárnym silikónom.

Z kartuše sa odskrutkuje aplikačný nadstavec a odreže uzáver na hornom konci, nadstavec sa naskrutkujte naspäť a podľa šírky škár sa šikmo zreže na zodpovedajúci priemer. Takto pripravená kartuša sa vloží do výtlačnej pištole. Tesniaci tmel sa vytlačí do škár tak, aby pod ním nezostali dutiny.

Povrch tmelu sa vyhladí prstom navlhčeným v mydlovom roztoku. V priebehu 5 minút treba okolie škáry jemne navlhčiť čistou vodou s malým množstvom mydla alebo umývacích prostriedkov. Prebytočný materiál sa odstráni ťahaním namočenej stierky jedným smerom.

01 | Rovinnosť podkladu
Ako prvá sa vizuálne a vodováhou skontroluje rovinnosť pôvodnej plochy s už nalepeným obkladom.

02 | Overenie priľnavosti
Poklepom murárskym kladivkom po celej ploche sa zistí, či je priľnavosť starého obkladu na podklad dostatočná.

03 | Prasknutý obklad
Prasknuté alebo nedostatočne nalepené obklady sa musia manuálne vysekať pomocou dláta a kladiva.

04 | Nerovnosti
Vzniknuté a zistené nerovnosti treba vyplniť lepiacou maltou.

05 | Očistenie obkladu
Existujúci obklad sa následne očistí a odmastí pomocou molitanového hladidla namočeného vo vode s pridaným saponátom.

06 | Penetrácia podkladu
Na očistený podklad sa nanesie dôkladne premiešaný neriedený špeciálny náter, a to v tenkej vrstve tak, aby sa netvorili kaluže. Po uschnutí musí byť povrch odolný proti poškriabaniu (čas schnutia od 2 do 6 hodín). Po úplnom zaschnutí penetrácie možno lepiť obklad.

07 | Lepenie obkladu
Lepiaca malta sa vysype do čistej vody (8,5 až 9 l/25 kg) a mieša sa, kým nevznikne zmes bez hrudiek, nechá sa odstáť 5 min. a opätovne sa zľahka premieša. Zubovou stierkou sa rozotrie na podklad. Obklad treba uložiť a dotlačiť do maltového lôžka.

08 | Škárovanie obkladu
Škárovanie možno realizovať po 24 hodinách. Škárovací materiál sa zmieša s čistou vodou (1,4 l/5 kg) a vytvorí sa jednoliata zmes bez hrudiek. Pripravená škárovacia zmes sa zatrie gumovou stierkou dôkladne do škár medzi obkladmi tak, aby škáry boli úplne zaplnené.

09 | Očistenie povrchu
Po krátkom zaschnutí (15 min.) sa vlhkou, často vo vode pláchanou špongiou odstráni prebytočný materiál. Povlak, vytvorený na povrchu obkladu po úplnom zaschnutí škárovacieho materiálu, sa odstráni suchou handrou.

10 | Vyplnenie škár
Dilatačné, stykovacie a montážne škáry sa vyplnia PE tesniacim povrázkom a utesnia sa silikónom. Kartuša sa vloží do výtlačnej pištole a tmel sa aplikuje do škár tak, aby pod ním nezostali dutiny. Prebytočný materiál sa odstráni namočenou stierkou.

01Henkel
02Henkel
03Henkel
04Henkel
05Henkel
06Henkel
07Henkel
08Henkel

TEXT + FOTO: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.