Aplikačný postup: Izolácia plochej strechy EPDM membránou

Partneri sekcie:

Strešný systém Firestone RubberCoverTM EPDM je navrhnutý špeciálne na izoláciu veľkého množstva menších plochých striech, ako sú napr. obytné budovy, garáže, záhradne domčeky, balkóny atď. Na báze syntetickej gumovej membrány EPDM so životnosťou minimálne 50 rokov je jedným z najodolnejších a najtrvácnejších strešných systémov na trhu. Je kompatibilný so širokou škálou podkladov a poskytuje ideálne riešenie tak pre rekonštrukcie, ako aj novostavby.

Membrána RubberCoverTM EPDM je ľahká, flexibilná, ľahko sa s ňou pracuje a umožňuje rýchlu inštaláciu bez nutnosti použitia špeciálneho náradia. Montáž tohto systému si nevyžaduje použitie plameňa. Membrána sa jednoducho prilepí na podklad kontaktným lepidlom. Dodáva sa vo veľkých paneloch, ktoré dokážu pokryť väčšinu striech v jednom kuse bez akéhokoľvek spoja. Má jedinečnú flexibilitu aj pri mínusových teplotách, čo umožňuje jej inštaláciu aj v zimnom období.

Membrána má vynikajúcu odolnosť proti UV žiareniu, ozónu a mikroorganizmom. Jej prieťažnosť je väčšia ako 300 %. Tým pádom sa dokáže prispôsobiť pohybom budovy a teplotným výkyvom. Membrána RubberCoverTM EPDM je výnimočne odolná proti poveternostným vplyvom. Svoje fyzikálne vlastnosti si zachováva aj niekoľko desaťročí a nevyžaduje si žiadnu údržbu.

Membrána RubberCoverTM EPDM je chemicky stála a neuvoľňuje žiadne chemické zložky. Vďaka svojej dlhej životnosti, žiadnej údržbe a možnosti recyklácie dokazuje, že ide o ekologickú voľbu. Okrem toho je systém RubberCoverTM kompatibilný so zelenými strechami a fotovoltickými systémami, čo prispieva k udržateľnosti životného prostredia.

Info o materiáli:

Strešná syntetická gumená membrána na báze EPDM na lepenie kontaktným lepidlom.
» Životnosť minimálne 50 rokov
» Rýchla a jednoduchá inštalácia
» Bez použitia plameňa
» Veľké panely bez spojov
» Inštalácia aj pri mínusových teplotách
» Flexibilná a ľahká membrána
» Vhodná pre extenzívne zelené strechy
» Ekologická

Čo budete potrebovať:

 • Membrána
  Membrána RubberCover EPDM, hrúbka: 1,1 mm, 8,49 €/m2
 • Kontaktné lepidlo
  Kontaktné lepidlo BA-2016 S/TF kanister
 • Aktivátor
  Aktivátor QuickPrime Plus
 • Rohová tvarovka
  QuickSeam rohová tvarovka
 • Krycí pás
  QuickSeam krycí pás

Náradie a pomôcky
QuickSeam držiak a podložka, malá plastová nádoba, silikónový valček, metla, meter, biely značkovač, nožnice, elektrické miešadlo

Aktivátor QuickPrime Plus
Vnútorný roh ako aj každý iný detail sa realizuje pomocou príslušenstva QuickSeam
Príslušenstvo QuickSeam
Ku každému detailu nájdete na našej stránke www.rubbercover.sk video, ktoré vám podrobne znázorní postup inštalácie.

01 Príprava podkladu
Pred samotnou inštaláciou je potrebné skontrolovať, či je povrch suchý, bez ostrých hrán alebo predmetov, ktoré by mohli membránu poškodiť.
Membrána RubberCover EPDM sa umiestni čo najbližšie k svojej konečnej pozícii a rozbalí sa. Smer odvíjania je uvedený na obale.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

02 Potrebné rozmery membrány
Rozložená membrána sa pred inštaláciou ponechá chvíľu voľne ležať. Namerajú sa potrebné rozmery s ponechaním rezervy 50 mm okolo strešných líšt a atík.

02 Potrebné rozmery membrány
02 Potrebné rozmery membrány |

03 Preloženie membrány
Jedna polovica membrány sa preloží na druhú a pristúpi sa k jej lepeniu. Sú dva rôzne spôsoby aplikácie lepidla, buď pomocou kanistra so striekacou pištoľou, alebo nanášaním lepidla valčekom.

03 Preloženie membrány
03 Preloženie membrány |

04 Nanesenie lepidla
Kontaktné lepidlo sa nanesie rovnomerne na obe lepené plochy, najprv na podklad a následne na membránu. Po aplikácií sa počká, kým lepidlo nebude na dotyk suché. Čas schnutia sa líši v závislosti od poveternostných podmienok (5 – 10 min).

04 Nanesenie lepidla
04 Nanesenie lepidla |

05 Zakrytie plochy
Po zaschnutí lepidla sa postupne rozvíja membrána naspäť od priehybu až k okrajom. Po zatvorení lepeného povrchu membránou sa pomocou metly zabezpečí rovnomerný kontakt oboch lepených plôch. Rovnaký postup sa aplikuje aj na druhú polovicu membrány.

05 Zakrytie plochy
05 Zakrytie plochy |

06 Izolovanie atiky
Membrána RubberCover EPDM sa lepí rovnako aj na zvislé plochy, atiky, okolo prestupov a výčnelkov. Rovnakým spôsobom sa nanesie lepidlo na atiku a následne na membránu.

06 Izolovanie atiky
06 Izolovanie atiky |

07 Vytiahnutie membrány na atiku
Po zaschnutí lepidla sa najprv zatlačí membrána k päte atiky, aby nám nevzniklo premostenie. Následne ľahkým pohybom sa vytiahne membrána po atike smerom hore.

07 Vytiahnutie membrány na atiku
07 Vytiahnutie membrány na atiku |

08 Preloženie bez prerušenia
Zvislé plochy sa ukončia pomocou membrány, ktorá je bez prerušenia preložená cez celú atiku.

08 Preloženie bez prerušenia
08 Preloženie bez prerušenia |

09 Ukončenie na atike
Po aplikácii sa membrána jemne pritlačí k podkladu. Ukončenie atiky môže byť riešené rôznymi spôsobmi, buď ponechaním samotnej membrány, alebo oplechovaním.

09 Ukončenie na atike
09 Ukončenie na atike |

10 Vnútorné rohy
Pri vnútorných rohoch sa membrána nareže a zloží pod uhlom 45°. Pred aplikáciou sa aktivátor QuickPrime Plus najprv premieša a až následne preleje do malej plastovej nádoby.

10 Vnútorné rohy
10 Vnútorné rohy |

11 Ukončenie detailu rohu
Na horizontálnu časť vnútorného rohu sa najskôr aplikuje aktivátor QuickPrime Plus a spoj sa prekryje pomocou QuickSeam krycieho pásu. Následne sa detail ukončí pomocou QuickSeam rohovej tvarovky.

11 Ukončenie detailu rohu
11 Ukončenie detailu rohu |

12 Hotová izolácia
Použitím strešného systému RubberCover EPDM zabezpečíte svojmu domovu bezpečné riešenie na desiatky rokov.

12 Hotová izolácia
12 Hotová izolácia |

TIP

Aplikácia lepidla
Dotknite sa povrchu čistým, suchým prstom a uistite sa, že lepidlo na prste nezostáva a nevytvára tzv. pavučiny. Lepidlo aplikujte iba na podklad, ktorý sa prekryje membránou. Na spájanie jednotlivých membrán a inštaláciu príslušenstva sa používa výlučne aktivátor QuickPrime Plus. Membrána aj vo väčších rozmeroch sa dá jednoducho posúvať po ploche tak, že ju podvihnete a necháte pod ňu vniknúť vzduch. K dispozícii je aj lepidlo v spreji (750 ml) na atiky, menšie plochy a lepidlo na nanášanie valčekom v 2,5L; 5L; 10L baleniach.

www.rubbercover.sk
ZDROJ: PR článok Building Products, s.r.o.