MEA projektování v BIM nerez 1

Projektovanie antikorového odvodnenia v BIM s podporou MEA aplikácie pre Revit

Projektovanie antikorového odvodnenia v Autodesk Revit pre potravinársky a chemický priemysel, gastroprevádzky alebo zázemie so sprchovými a kúpeľňovými žľabmi uľahčí nová aplikácia MEA Water Management.

MEA aplikáciu s intuitívnym ovládaním možno jednorazovo nahrať priamo do aplikácie Revit od Autodesku. Umožní stiahnuť aktuálnu rodinu prvkov a následne zaručuje pravidelnú aktualizáciu knižníc a rodín aj v prípade rozšírenia o ďalšie oblasti. Projektant tak má zaručené vždy aktuálne dáta.

Jednotlivé knižnice antikorových žľabov možno stiahnuť aj jednotlivo iba pre konkrétnu potrebu.

MEA projektování v BIM nerez 3
MEA projektovanie v BIM | Zdroj: MEA Water Management

Automatizované sťahovania knižníc

S aplikáciou MEA Antikoro pre Revit však všetko prebieha automatizovane bez nutnosti sťahovania nových knižníc. V MEA aplikácii je preddefinovaný výpis prvkov vrátane všetkých dôležitých parametrov a charakteristík. Pre lepšiu orientáciu pomáhajú 3D obrázky. Pri prechode na novú verziu Autodesk Revit sú k dispozícii vždy nové inštalátory.

MEA projektování v BIM nerez 2
MEA projektovanie v BIM | Zdroj: MEA Water Management

Flexibilné riešenie návrhu

Pri samotnom projektovaní možno nastaviť všetky parametre antikorových žľabov s ohľadom na limity výroby. Pri odvodňovacích žľaboch sa volia typy hrán podľa druhu podlahovej krytiny alebo sa vzhľad roštu definuje podľa typu prevádzky a zaťaženia. Typ ocele sa volí podľa požadovanej chemickej odolnosti. Pre jednotlivé žľaby je možné meniť pozíciu odtoku alebo smer odtokovej rúry.

Pomocou MEA aplikácie možno v BIM vytvoriť veľmi presný návrh finálneho riešenia antikorového odvodnenia, ktoré zaistí bezproblémovú nadväznosť na ostatné profesie v projekte.

Ukážka spôsobe práce je znázornená vo videu:

Stiahnutie jednotlivých knižníc alebo celej aplikácie BIM pre antikorové odvodnenie: www.mea-odvodneni.cz/projekcni-servis