Partneri sekcie:

Výber vhodného strešného okna nie je jedinou podmienkou, ktorá dáva predpoklad na správnu funkčnosť danej konštrukcie a strechy ako celku. Nemenej dôležitá je správne a kvalifikované vykonanie montáže. O pravidlách a najčastejších chybách pri montáži strešných okien sme sa rozprávali s Ing. Tomášom Švecom, produktovým manažérom spoločnosti Velux.

Splnením týchto princípov sa zabezpečí prúdenie vzduchu okolo skiel a tým odvetranie prípadnej skondenzovanej vlhkosti. Umiestnením vykurovacieho telesa pod oknom je možné podporiť prúdenie vzduchu okolo skiel. Zvislý parapet a vodorovné nadpražie zároveň umožnia optimálne osvetlenie interiéru. Opláštenie strešného okna sa realizuje po jeho osadení. Montáž okna do konštrukcie strechy je potrebné realizovať v súlade s pokynmi výrobcu strešného okna.

Štúdia v klimatických podmienkach Českej republiky ukazuje vplyv použitia vonkajších tieniacich prvkov na teplotu v podkrovnej miestnosti. V prípade použitia vonkajšej rolety VELUX sa teplota v interiéri zníži až o 6,8 °C a v prípade vonkajšej markízy VELUX až 5,5 °C.

Škatuľa so strešným oknom sa rozbaľuje bez použitia náradia, aby sa okno nepoškodilo. Strešné okno sa položí na zem do vodorovnej polohy na zadnú stranu a škatuľa sa otvorí dvomi prstami v mieste predpripravenej perforácie. Okno sa po vybratí zo škatule zdvihne do zvislej polohy a pretočí sa krídlo. Následne sa postaví na hornú časť pretočeného krídla. Stlačením tlačidiel na otočnom závese okna pomocou skrutkovača sa uvoľní vnútorné krídlo a rám sa jednoducho spustí na zem.

Strešné okná sú dnes neodmysliteľnou súčasťou moderného bývania v podkroví. Prinášajú nielen viac denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru, ale poskytujú aj nádherné výhľady do okolia. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku a zaistenie maximálneho komfortu pri ovládaní je potrebné strešné okno nielen dobre vybrať, ale aj správne umiestniť.

Spoločnosť VELUX uviedla na trh vylepšený rad obľúbených strešných okien s novým dizajnom. S inovovaným produktovým programom VELUX ponúka najširší sortiment strešných okien na trhu – ideálny pre všetky domácnosti, potreby a rozpočty

Ako sa prejavuje táto súvislosť? Katedra TZB ČVUT v Prahe urobila štúdiu na oknách Velux. Štúdia ukazuje, ako vplývajú strešné okná – ich počet, orientácia na svetové strany a typ zasklenia – na potrebu energie na vykurovanie. Na posúdenie sa vybral typový objekt rodinného domu s obytným podkrovím, ktorý sa postupne natáča na svetové strany a hodnotí na základe rôznych parametrov plášťa budovy. Štúdia pre názornosť posudzuje aj nerealizovateľné situácie, ako sú orientácia obytných priestorov na sever či objekt bez strešných okien.

Presvetlenie priestoru cez plochú strechu svetlovodmi nie je žiadnou novinkou. Svetlovody však v súčasnosti nepredstavujú jediné riešenie. Požadovaný pomer presklenej plochy k podlahovej ploche možno zabezpečiť aj použitím okien do plochých striech.

Moderné strešné okná majú v súčasnej architektúre svoje nezastupiteľné miesto. Okrem základných funkcií, ako je zabezpečenie presvetlenia a odvetrania podkrovných priestorov, by mali spĺňať aj zvýšené nároky na tepelnú izloláciu, ktoré sú v rámci znižovania strát energie cez obvodový plášť domu samozrejmosťou.

Strešné okná patria k najdôležitejším stavebným prvkom podkrovia. Ich vlastnosti rozhodujú o kvalite života a spokojnosti užívateľov podkrovných miestností. Za výber správneho strešného okna a jeho umiestnenie zodpovedá v prvom rade projektant, ktorý by mal poznať a rešpektovať predstavu budúcich užívateľov o spôsobe využitia podkrovných miestností a tomu prispôsobiť aj výber a rozmiestnenie strešných okien.

Spoločnosť Velux, ktorá je výrobcom strešných okien a doplnkov, uvádza tento rok na slovenský trh nové modely výklopno-kyvných okien a samočistiacich izolačných zasklení. Novinkou roku 2008 je aj zateplený strešný výlez a ďalšia generácia elektricky ovládaného strešného okna INTEGRA®. Sortiment sa rozširuje aj v oblasti vertikálnych okien, ktoré zlepšujú presvetlenie miestnosti a zároveň umožňujú lepší výhľad.

Problematika strešných okien by sa mala podrobne riešiť už v projekte, dá sa tým predísť mnohým chybám. Z hľadiska používania sa kladie dôraz predovšetkým na voľbu materiálu, spôsob otvárania, veľkosť a vhodné umiestnenie okien.