Existuje dôvod investovať do nových okien?

Plastové okno

V prvej polovici deväťdesiatych rokov prebehla prvá vlna výmeny starých drvených a nevyhovujúcich okien za nové plastové. Následkom toho bola výrazná úspora energií, no takisto problémy s vlhkosťou. Nové okná takmer perfektne utesnili miestnosti, a pretože ľudia nezmenili svoje obyčaje a spôsob vetrania, okná sa rosili a začali sa objavovať plesne. A to ani nehovoríme o niektorých zle prevedených montážach, vďaka ktorým vznikali napríklad tepelné mosty. Výrobcovia okien udávajú, že okná sú konštruované tak, aby vydržali zhruba 30 rokov. Nachádzame sa teda v čase, kedy je možné vážne uvažovať o druhej vlne výmeny okien, predovšetkým u panelákov a bytových domov.

Energetické úspory

Jedným z dôležitých argumentov, ktorý podporuje ďalšiu vlnu výmen okien, je investícia do nehnuteľnosti, ktorú v prípade predaja alebo nových prenájmov investor takto zhodnocuje. Dopyt po bytoch neustále rastie, rovnako ako nároky užívateľov, a tak je zmienené hľadisko z tohto pohľadu dôvodné. Ďalším argumentom sú energetické úspory. Okná prešli od polovice 90. rokov značným pokrokom a dnes sú ich tepelnoizolačné vlastnosti na ďaleko vyššej úrovni.

Základným aspektom kvality je posúdenie súčiniteľu prestupu tepla Uw, ktorý hodnotí vlastnosti okna ako celku. Napríklad okná SYNEGO (REHAU) môžu mať Uw až 0,66 W/m2K. Významný skok vo výrobe okien znamenal príchod kompozitného materiálu na báze PVC a sklených vlákien (RAU-FIPRO®), ktorý spoločnosť REHAU predstavila prvýkrát pred 11 rokmi, a pri vývoji ktorého využila skúsenosti z automobilového a leteckého priemyslu.

Kompozitný materiál dodal oknám GENEO vysokú pevnosť, tuhosť a tvarovú stabilitu. Okná tak mohla veľkostne narásť a priblížiť sa tak rozmerom hliníkových profilov. U väčšiny okenných elementov GENEO navyše nebolo nutné vkladať oceľovú výstuž, čo viedlo jednak k zníženiu hmotnosti, a jednak k ďalšiemu zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností.

Do „voľných“ komôr okenných profilov bolo naopak možné vložiť termomoduly, ktoré znížili Uw na hodnotu 0,6 W/m2K, a tak otvorili týmto systémom cestu k nízkoenergetickým a pasívnym domom. Všeobecne sa priemerná stavebná hĺbka okien ustálila na 80 až 86 mm v kombinácii s trojitým zasklením.

plastové okná

Dizajn a nárast veľkosti

Perspektívnym dôvodom, prečo okná vymeniť, je dizajn. S časom sa menila aj architektúra. Dizajn hrá stále väčšiu úlohu a mnohokrát v celkovom kontexte spolurozhoduje o kúpi nehnuteľnosti alebo bytu. Zatiaľ čo v 90. rokoch nepoznal trh inú farbu ako bielu, dnes má investor možnosť vyberať z veľkého množstva dekorov a farebných odtieňov.

Napríklad vzorkovnica KALEIDO COLOR od firmy REHAU ponúka vyše 400 možností, vrátane drevodekorov a imitácie hliníka. Kašírované okenné profily SYNEGO či GENEO navyše umožňujú vyrábať dvojfarebné okná tak, aby charakter exteriéru bol odlišný od interiéru.

Trendom dnešnej doby sú veľkoformátové sklené plochy, ktoré sa presadzujú u rodinných domov, moderných bytových domov, a dokonca u rekonštrukcií. I to má svoje racionálne dôvody, pretože užívatelia túžia po užšom kontakte s okolím a väčšom podiele prirodzeného svetla v interiéri.

terasa

Populárne sú v tomto ohľadu najmä veľkoformátové posuvné systémy, ktoré uľahčia a spríjemnia vstup na balkón alebo terasu. Existujú v podstate tri základné varianty – zdvíhavo-posuvné systémy (tzv. HS portály) ideálne pre väčšie šírky elementov, posuvne sklopno-posuvné (PKS) vhodné do veľkostí 1,5 metra, a paralelne posuvné dvere, ktoré sú používané predovšetkým v oblasti Stredomorí, pretože majú na naše pomery nedostatočné utesnenie.

Stálu popularitu plastových okien podporuje rovnako ľahká údržba a životnosť, ktorá je bezkonkurenčná. Niektorí výrobcovia fólií preto dokladujú pre kašírované profily až pätnásťročnú záručnú lehotu.

Požiadavka na komfort a bezpečnosť

Komfort v prípade okien znamená predovšetkým schopnosť absorbovať hluk, čo je téma dôležitá najmä v mestskej aglomerácii, kde je hlukové zaťaženie veľmi silné. Túto vlastnosť je možné ovplyvniť voľbou materiálu profilu a spôsobom zasklenia. V porovnaní s počiatkami deväťdesiatych rokov je hlukový útlm súdobých okenných systémov viac ako dvojnásobný. Dokážu pohltiť až 47 dB.

Vedľa hlukového útlmu je treba zmieniť ďalšiu dôležitú vlastnosť moderných okien – vedia sa lepšie vyrovnať s vlhkosťou. Dnes už existuje rad doplnkov okien, ktoré zaistia požadovanú výmenu vzduchu v miestnosti. Špičku ľadovca predstavujú systémy núteného vetrania s rekuperáciou.

Celkom zriedkavý je systém REHAU INOVENT, kde je nútené vetranie s rekuperáciou vstavané priamo v ráme okna a jeho súčasťou je aj peľový a prachový filter. To je vynikajúce riešenie pre alergikov a astmatikov. V rámci rozvíjajúceho sa trendu „chytrej domácnosti“ nie sú pozadu ani výrobcovia okien.

interiér domu s plastovými oknami

Nie je to iba INOVENT, ale napríklad aj alarm integrovaný do okenného rámu, ktorý vie komunikovať so zabezpečovacím zariadením domu apod. S problematikou zabezpečenia súvisí aj klasifikácia okien do bezpečnostných tried. Najširšiu skupinu predstavujú okná v triede RC2, je však možné dosiahnuť aj triedy RC3. Ich zaradenie určuje niekoľko faktorov – kvalita rámu okna, typ zasklenia a kvalita kovania.

Súčasná montáž

Príchodom nových technológií sa aj montáž okien veľmi zjednodušila, čo je dobrá správa nielen pre investora, ale hlavne pre užívateľa bytu, ktorý sa nemusí montáže toľko obávať. Zmenu oproti predchádzajúcemu stavu priniesli napríklad komprimačné multifunkčné pásky, ktoré rýchlo a hlavne kvalitne utesnia škáry okolo okien, respektíve dverí.

Zaistia odpovedajúcu tepelnú izoláciu v medzi priestore pripojovacej škáry a súčasne sa docieli vodotesnosť z vonkajšku a parotesnosť vnútri. Všetko prakticky prebieha v jednom kroku a pri dodržaní správneho technologického postupu sa eliminuje riziko výskytu tepelných mostov.

S montážou súvisí takisto téma recyklácie starých plastových okien. Spoločnosť v tomto ohľadu celkom zmenila svoje postoje a ochrana životného prostredia tak dostala najvyššiu dôležitosť. Preto si aj výrobcovia okien uvedomujú svoju zodpovednosť, a tak sú staré profily 100% recyklované a na výrobu nových okien sa využíva významné množstvo regenerátu, ktorý má úplne rovnako kvalitné vlastnosti ako prvomateriál.

www.rehau.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti REHAU s.r.o.

KategóriePlastové okná