Drevené okná

Partneri sekcie:

Denné svetlo je dôležitou súčasťou zdravého interiéru. Aj napriek tomu je problémom mnohých stavieb malé množstvo okien a iných presklených plôch. Práve v tomto ohľade ponúkajú výhodu strešné okná. Do interiéru totiž privedú až dvakrát viac denného svetla ako fasádne okná.

Ktoré okná je lepšie si kúpiť: tie lacnejšie plastové okná alebo investovať do rokmi prevereného dreva? Obe varianty sú správne. Či už si kúpite drevené alebo plastové okná, vždy je treba uvedomiť si, čo od okien očakávame a kde si ich kúpime.

Od rekonštrukcie historickej budovy pivovaru až po súčasnú architektúru. Pre nízkoenergetické a pasívne budovy, ale aj dizajnové „vychytávky“ aktuálnych trendov v interiéri. Drevené, plastové, hliníkové aj drevo-hliníkové. S čoraz lepšími tepelnoizolačnými aj akustickými vlastnosťami. Estetické a najmä funkčné. To sú podoby okien a dverí, ktoré prezentujeme ako tipy pre rekonštrukcie a súčasnú architektúru.

Nepodceňujte výmenu okien. Nové môžu zásadne znížiť tepelné straty budov. Oknami totiž uniká až polovica tepla na vykurovanie.

Tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy sa neustále sprísňujú. Dôvodom ich sprísňovania je celospoločenská, ako aj individuálna zodpovednosť za zachovanie prostredia vhodného na život aj pre budú­ce generácie. Do tohto konceptu zapadajú energeticky hospodárne budovy s nižšími nárokmi na vykurovanie, ekolo­gic­ký prístup k výstavbe, nízka spotreba energetických zdrojov a nízka hodnota produkcie skleníkového plynu CO2. Do popredia sa tak dostáva energeticky efektívna a ekologická výstavba, rekonštrukcie a obnova budov, vďaka ktorým sa vytvára hygienicky neškodné prostredie na bývanie.

Ak chceme mať kvalitné okno, nestačí len zvoliť materiál, tvar a farbu. Starostlivo musíme vyberať nielen firmu, u ktorej si okná dáme vyrobiť, ale aj realizačnú firmu, ktorá nám ich dôkladne namontuje.

Okno je najčastejšie používaným transparentným systémom obalových konštrukcií budov. Svojimi funkciami sa výraznou mierou podieľa na tvorbe optimálneho vnútorného prostredia a rozhodujúcou mierou na energetických stratách objektov. Okenné konštrukcie sú nielen významné konštrukčné prvky, ale aj výrazové prostriedky v architektúre. Patria medzi najdôležitejšie členiace elementy fasády, pričom určujú formát, estetický dojem a hodnotu fasády. Správne fungujúce okno musí spĺňať viac funkcií. Primárnymi funkciami okna sú prirodzené denné osvetlenie a insolácia interiérov, prirodzené vetranie interiérov, únikovosť pred požiarom alebo pred iným nebezpečenstvom. Okrem týchto primárnych funkcií má okno aj ďalšie funkcie vyplývajúce z fyzikálnych požiadaviek a mechanickej celistvosti obvodovej steny.

Z malej stolárskej dielne sa v priebehu jediného desaťročia postupne stáva najväčší výrobca drevených okien na Slovensku. Cieľavedome pracuje na tom, aby sa jeho výrobky stali synonymom pre drevené okná tak, ako je džíp synonymom pre terénne autá. Dušan Svetlík, obchodný riaditeľ firmy Ľubomír Svetlík – Mirador, si myslí, že na dosiahnutie tohto cieľa nestačí len zamestnávať kvalitných pracovníkov, ale treba vybudovať aj dostatočne hustú sieť predajcov, ktorí budú zákazníkovi vždy k dispozícii.