Partneri sekcie:

Dobré okno prepúšťa len svetlo a vzduch

Dobré okno prepúšťa len svetlo a vzduch

Voľba vhodného typu okien patrí nepochybne medzi najdôležitejšie rozhodnutia pri stavbe či rekonštrukcii bytu alebo domu. A to zďaleka nielen v záujme doladenia vonkajšieho vzhľadu budovy. Vyberá sa typ okna s požadovanými úžitkovými vlastnosťami, no rozhoduje sa najmä o významnej časti rozpočtu na stavbu. Nasledujúca anketa je však aj o problematických okolnostiach, ktoré s oknami súvisia.


1. Je cena pre zákazníka ešte stále hlavným motivačným faktorom pri kúpe okien? Do akej miery pociťujete tlak „lacných“ okien na vašu výrobu a obchodnú stratégiu?
2. Jeden z najdôležitejších argumentov pri predaji okien je uvádzanie súčiniteľa prechodu tepla majúceho vplyv na tepelnú pohodu v byte, ktorý by mal byť čo najnižší. Aké ďalšie znaky kvality by mal ešte výrobok obsahovať?
3. S akými poruchami okien sa stretávate – či už vo fáze projektovania, alebo samotnej prevádzky?

Ing. Ivo Bogar
VEKA AG
zástupca VEKA AG pre Českú a Slovenskú republiku

1. Pre niektorých zákazníkov zostáva cena hlavným faktorom, pre iných je zase jedným z najdôležitejších faktorov, pričom táto skupina zákazníkov neustále narastá. Súvisí to so stupňom informovanosti. Tlak „lacných“ okien je na Slovensku určite vyšší než v Českej republike. Nejde len o dovozy z Poľska a Maďarska, aj mnohí domáci výrobcovia okien používajú „ekonomické“ varianty, o ktorých zákazník nemá ani tušenie. Obchodná stratégia je jediná: vysvetľovať rozdiely medzi profilmi triedy A a B, dôležitosť používania predpísaných kovových výstuh vrátane hrúbky materiálu a pod.

2. Natíska sa odpoveď, že sledovanie vnútornej povrchovej teploty, najmä rosného bodu. Bohužiaľ, nové české i slovenské predpisy tak ďaleko vybočujú z noriem platných v okolitých štátoch s obdobnými klimatickými podmienkami, že im nemôže vyhovieť žiadny okenný systém. Zvyšok Európy sa na nás pozerá nie s obdivom, ale s ironickým údivom. Zostáva teda napr. posúdenie mechanických vlastností a predovšetkým spôsob osadenia do muriva. Tu ešte treba veľa naprávať.

3. Ako zástupca výrobcu profilov sa nestretávam priamo s poruchami okien. Časy, keď výrobcovia okien sľubovali zákazníkovi možné i nemožné a podľa toho vyzerali aj ich konštrukcie, sú už našťastie za nami. Ak sú okná vyrobené z kvalitných materiálov, ich poruchy môžu byť príp. spôsobené i niektorými nedostatkami pri montáži, ale v žiadnom prípade nejde o hromadný jav.

Tamás Istenes
reprezentant organizačnej zložky
Roto Elzett Kft., o. z., Slovensko

1. Žiaľ, áno. Popri tom si ľudia vôbec neuvedomujú životnosť výrobku a fakt, že si daný výrobok kupujú aj na celý život. To v praxi znamená, že sa skôr vyplatí siahnuť hlbšie do vrecka a kúpiť okno od renomovaného domáceho výrobcu, ktorý vie zabezpečiť nielen korektný predaj, ale aj s ním súvisiaci servis. Práve údržba výrobku je základným predpokladom, že zákazník bude s výrobkom dlhodobo spokojný. „Lacné“ okná spôsobujú na trhu neprirodzený pokles cien, čo nepriamo zapríčiňuje, že sa výrobcovia nemôžu presadiť s technicky náročnejšími riešeniami, príp. novinkami. Je veľmi dôležité, aby konečný zákazník poznal technický obsah ponúkaných okien. Ľudia najčastejšie kupujú okná takpovediac ako mačku vo vreci. Až keď nastanú problémy, zisťujú, kde všade urobili pri výbere chybu. Dnešný zákazník si vyžiada aj desať rôznych cenových ponúk a výrobcu si vyberá len na základe ceny bez toho, aby poznal technický obsah. Potom sa prevažne rozhodne pre cenovo výhodného.

2. Alfou a omegou každého okna je kvalitné kovanie zabezpečujúce všetky funkcie, ktoré sa od neho očakávajú, napr. otváranie, vyklápanie krídla, odsúvanie krídla, skladanie krídel, rôzne druhy polohovateľných a štrbinových vetraní a možností vybavenia okien s rôznym stupňom bezpečnosti atď. Záleží na konkrétnych potrebách a nárokoch zákazníka.

3. Vo fáze projektovania dochádza často k podceneniu rozmerov okien. Stretávam sa s tým, že projektanti a architekti nepoznajú rozmerové limity na výrobu okenného krídla. To zapríčiňuje časté a najmä zbytočné konzultácie medzi projektantom-výrobcom okien a výrobcom kovania. Často sa stáva, že otváravé okno s relatívne veľkými rozmermi je okované lacnými statickými pántami. A je len otázkou času, kedy dôjde k ovisnutiu krídla. Statické pánty neumožňujú nastaviť okenné krídlo do správnej polohy, a tak okno zostáva nefunkčné. Zanedbaním nevyhnutnej údržby kovania premazaním aspoň raz ročne dochádza k poruchám kovania a dodatočnej nákladnej výmene poškodených častí kovania. Pritom stačí tak málo – aby sa okná udržiavali v dobrej kondícii –, ich životnosť sa tak patrične predĺži.

Andrea Kúdelová
vedúca oddelenia expanzie
K-system, spol. s r. o., Kosorín

1. Aj keď nie sme výrobcom okien, spolupracujeme s mnohými poprednými, ale i menšími výrobcami či montážnymi firmami, ktorým dodávame naše tieniace produkty ako súčasť dodávky ich okien. V praxi sa stretávame s tým, že výrobcom kvalitných okien záleží aj na kvalite poskytovaných služieb a s nimi dodávaných produktov. Ich profesionálny prístup podporujeme napr. poskytovaním odborných školení ich predajcov, týkajúcich sa poradenstva a montáže tieniacej techniky K-system. Takisto im prinášame informácie z oblasti noviniek. Z nášho pohľadu si myslíme, že firmy, ktoré predávajú „lacné“ okná, si nemôžu dovoliť školiť svojich predajcov a zvyšovať ich profesionalitu, ako ani profesionalitu montážnych firiem. Sú to náklady navyše. Je malá pravdepodobnosť, že takýmto firmám by záležalo aj na kvalite dodávaných tieniacich prvkov.

2. Kvalitu okna určuje nielen okno samotné, ale aj správny návrh a zabudovanie okna do stavby tak, aby spoločne tvorili jeden funkčný celok. Samotná kvalita montáže okna býva najčastejšou slabou stránkou dodávky okien. Ako člen združenia Slovokno viem, že na Slovensku jestvujú výrobcovia okien, ktorých montážne postupy odsúhlasili poprední odborníci z tejto oblasti. Značka kvality Slovokna by teda mala byť nielen zárukou kvality okien, ale aj dodržiavania správnych postupov vykonaných montážnych prác.

3. Z nášho pohľadu máme väčšinou dobré skúsenosti s dodávkami tieniacej techniky pre väčšie objekty, keď sa vopred s investorom a jeho projekčnou skupinou riešia všetky konštrukčné detaily tak, aby nedošlo k narušeniu tepelných mostov a dodržali sa všetky požadované parametre. V takomto prípade sa predchádza možným problémom počas prevádzky. Vo všeobecnosti platí, že kvalitu dodávaného produktu vo veľkej miere ovplyvňuje kvalita navrhovaného produktu a spôsob jeho osadenia.

Tomáš Lašček
marketingové oddelenie
KALYPSO, s. r. o., Bratislava

1. Cena okien je, samozrejme, dôležitým faktorom nielen pri kúpe okien. Po cenovej vojne, ktorá nastala po vstupe Slovenska do EÚ a následnom príleve lacných a nie vždy kvalitných predajcov z okolitých štátov, sa však situácia stabilizovala a ľudia sa opäť začínajú pozerať viac na kvalitu produktov, serióznosť firmy a jej referencie. Stratégia spoločnosti KALYPSO je založená na poskytovaní vysokej kvality za prijateľnú cenu. Našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí uprednostňujú kvalitný výrobok, kvalitnú montáž a, samozrejme, záručný a pozáručný servis a sú ochotní si za túto kvalitu aj trochu priplatiť.  

2. Hneď na začiatku by som rád zdôraznil, že rovnako dôležitým faktom, ako je kvalita okna, je i kvalita montáže. Aj ten najdokonalejší výrobok môže stratiť svoje vynikajúce vlastnosti zlou montážou. Kvalitné okno by určite malo obsahovať celoobvodové kovanie s vysokou mierou bezpečnosti, oceľovú výstuhu zabezpečujúcu dostatočnú statiku výrobku a malo by byť vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré nepodliehajú zlým poveternostným podmienkam alebo slnečnému žiareniu.

3. Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame, je padnuté krídlo. Je to spôsobené tým, že krídlo pod svojou váhou po čase sadne. Jednoduchým nadstavením sa však tento problém dá hravo odstrániť. Samozrejme, občas sa stane, že pri preprave okien k zákazníkovi dôjde k ich poškrabaniu na pevnej alebo sklenenej časti, ale aj tento problém vyriešime jednoduchou výmenou sklenej výplne alebo celého okna.

Ing. Dušan Majer
riaditeľ spoločnosti
MAKROWIN, s. r. o.

1. „Lacné“ okná sú na našom trhu stále prítomné a vždy budú mať svojich zákazníkov. Čoraz viac zákazníkov však už začína klásť dôraz na kvalitu použitých materiálov, výrobného procesu, montáže a na celkové úžitkové vlastnosti okien. Veď najdrahším riešením je výmena „najlacnejšieho okna“.

2. Veľmi veľa zákazníkov kupuje očami. Ešte stále ich primárne zaujíma dizajn, drevina pri drevených oknách a kvalita povrchovej úpravy, ktorá eliminuje tzv. nevýhodu drevených okien – potrebu údržby. Je to pochopiteľné, lebo tieto parametre vedia posúdiť aj sami. Potrebujú mať z okien veľmi dobrý estetický dojem, pretože s nimi (a nielen oni) denne prichádzajú vizuálne do kontaktu.

Odborníci už od okien vyžadujú iné parametre, ktoré by mali spĺňať dlhodobo, teda aspoň 30 rokov. Okná by mali byť dokonale vzduchotesné (mikroventilácia neúčinne a s negatívnymi dôsledkami „sanuje“ nevhodne navrhnuté alebo realizované konštrukcie budov), mali by mať primeranú zvukovú nepriezvučnosť, dlhodobú mechanickú stabilitu, v súvislosti so súčiniteľom prechodu tepla komplexné riešenie všetkých detailov, nielen ich časti, možnosť jednoduchej bežnej údržby a prípadnej výmeny časti okna bez potreby výmeny celého okna. Nemenej podstatnou je aj garancia výrobcu rýchlo, kvalitne a dlhodobo reagovať na požiadavky investora.

3. Vážnym problémom, najmä pri typových projektoch, je, keď sa navrhnuté okná vo výkazoch uvádzajú paušálne a nie vždy vhodne, pretože projektant ani netuší, kde sa ním navrhnutý objekt postaví, koľko má investor na svoj dom peňazí a pod. Veľa chýb investori a realizačné firmy robia aj v harmonogramoch výstavby, napr. drevené okná nechajú na stavbe atakovať zvýšenou vlhkosťou – predovšetkým pri šturmovaní v jesenných mesiacoch, keď chcú stihnúť dorobiť vnútorné omietky ešte pred mrazmi. Stavbu uzavrú oknami, aby získali mierne zvýšenú teplotu na vyzrievanie „vizuálne“ preschnutej omietky alebo aby stavbu chránili pred „znehodnotením“. V prípade drevených okien ako komodity (pri použití kvalitných materiálov) nie je vždy vo výrobe pravidlom dostatočný dôraz výrobcov na vypracovanie detailov, na správne osádzanie okien do konštrukcií budovy, na vhodne realizovanú pripojovaciu škáru medzi rámom okna a obvodovou stenou, z exteriéru vybavenou kontaktným zatepľovacím systémom, či na výber povrchovej úpravy a technológiu používanú pri jej aplikácii.

Ing. Robert Martiško
vedúci predaja plastových systémov
Schueco International KG

1. Cena zatiaľ často patrí k hlavným rozhodovacím argumentom pri kúpe okien. Platí to najmä pre okná, ktoré sa svojou kvalitou a dizajnom neradia k špičke vo svojej triede. Tieto často nemajú iné predajné argumenty okrem ceny. Do veľkej miery to zaviňujú aj nekompetentní obchodníci, ktorí nemajú dostatočne kvalitné znalosti o produkte, ktorý predávajú, a tak argumentujú len nízkou cenou. Našťastie, znalosti zákazníkov o oknách sú stále lepšie a oni sami posudzujú okná podľa širších kritérií. „Lacné“ okná tým pomaly, ale isto strácajú popularitu. Je to iste aj vďaka negatívnym skúsenostiam s takýmito oknami z minulosti, ktoré bolo treba vo veľmi krátkom čase opravovať či dokonca meniť.

2. Toto je dosť zložitá téma. Požiadavky na okná závisia od použitia, na ktoré sú určené. Takto vystupujú do popredia aj iné vlastnosti, ako napr. súčiniteľ prestupu hluku, dizajn, spôsob otvárania, povrchová úprava, spôsob spájania, statika, vetranie a iné.

3. Často sa opakujú niektoré chyby, ako napr. statické poddimenzovanie okien. Toto sa stáva buď vedome, z dôvodu cenového tlaku konkurencie, ale často i v dôsledku nedostatočných vedomostí toho, kto dané výrobky ponúka. Takto je možné, že sa jednotlivé ponuky podstatne cenovo líšia, a to aj kvalitou. Pri nedodržaní určitých zásad sa totiž môže znehodnotiť a dokonca až trvalo poškodiť nielen okno, ale aj iný majetok. Ďalším z častých problémov sú nerealizovateľné požiadavky zo strany investora či projektanta. Týka sa to najmä nadrozmerných veľkostí alebo typov otvárania. Pri prekročení týchto kritérií môže dôjsť nielen k poškodeniu výrobkov, ale aj k úrazu!

Ing. Peter Snopko
konateľ AB TEAM, s. r. o., Ladomerská Vieska
podpredseda celoslovenského združenia pre okná, dvere, fasády SLOVOKNO

1. Na trhu sú výrobcovia, technici, obchodníci, priekupníci, montážnici – a všetci sa oknám „rozumejú“. Nečudo, že v cenách sú veľké rozdiely. Navyše, ak pridáme akési profilárske lobby a skrývanie sa za iného, definícia dobrého okna sa zahmlieva. Okno je súčasť budovy; okno, dvere i fasáda sú skryté v schéme: návrh – výroba – montáž – servis. Ak napr. ­absentuje návrh, firme chýba vedomostná úroveň, kontakt s dianím v okennej technike, so stavebnou fakultou či skúšobňami. Kupovať drahšie okná vnímam napr. z tohto pohľadu ako kupovať progres – a to je nesporne zákaznícka výhoda.

2. Niektoré požiadavky na okná sú z technického hľadiska protichodné – fyzika nepustí. Treba individuálne určiť poradie dôležitosti požadovaných vlastností a postupovať od technického návrhu k cene. Samostatne zvažujeme tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, hygienické, statické, bezpečnostné či iné kritériá. Ak chceme mať všetko na najprísnejšie hodnotených úrovniach, treba si uvedomiť, že cena rastie.

3. Opäť spomeniem schému návrh – výroba – montáž – servis. Štyri slová a veľa súvislostí. Pozrime sa na prax a predstavme si takýto prípad: Zákazník si kúpi nový byt či postaví dom a zistí nekvalitné osadenie okien. Pochopiteľne, reklamuje. Často sa dočká odpovede, že okná sú dobré, len boli nekvalitne namontované. To ale nie je pravda. Ak je návrh a montáž okna jeho súčasťou, v takomto prípade si musíme priznať, že okno je zlé, a treba hľadať príčinu i nápravu. Tá je určite v technickom detaile okna, ale súčasne aj v detaile jeho osadenia. Veľké nedostatky vidím v oblasti etiky predaja okna, kde je veľa čo naprávať. Na Slovensku existujú na ochranu zákazníkov, podobne ako v zahraničí, profesné cechy – napr. Slovokno či Energokno. Slovokno už vydáva pre firmy, ktoré spĺňajú prísne kritériá, i značku kvality – hodnotenie okna spolu s montážou. Blíži sa štítkovanie budov a okien. Nesmieme utekať pred problémami a tváriť sa, že s oknami je všetko v poriadku. Koniec koncov dá sa na konkrétny aplikačný prípad urobiť odborný posudok.


Dušan Svetlík

obchodný riaditeľ
MIRADOR, Banská Štiavnica

1. Cena je pre každého zákazníka dôležitá. Otázka znie, čo za danú cenu dostane? V predajni s našimi drevenými oknami sa stretávame s mnohými konkurenčnými cenovými ponukami. Niektoré sú síce nižšie, no i odborník z „fachu“ má problém zistiť presný rozdiel, prečo je jedna cenová ponuka nižšia alebo vyššia než druhá. Mnohokrát býva rozdiel v počte kusov, type a kvalite oceneného dreva, kovania, resp. zasklenia. Pri cene okien veľa robí aj 19-percentná položka DPH. Pokiaľ sa zákazník rozhoduje medzi dvoma firmami s porovnateľnou cenou a jeden z nepoctivých predajcov mu to dá takzvane bez dane, ten druhý automaticky vypadáva alebo musí znížiť svoju maržu na úkor zisku, aby sa aspoň čiastočne priblížil ku konkurenčnej neserióznej cenovej ponuke. S touto otázkou sa stretávame najmä pri individuálnych stavebníkoch. Ak však zákazníkovi seriózne vysvetlíme dôvod, prečo to nejde, dá si povedať. Inokedy sa rozhodne pre firmu, ktorá mu to bez tej 19-percentnej položky dá. Pokiaľ do nákupu okien nie je zainteresovaný investor danej stavby, v stavebných firmách ide predovšetkým o cenu. Vtedy sa hľadá riešenie, ktoré bude preňho v budúcnosti menej náročné, čo sa týka údržby, a za ktoré si aj rád priplatí.

2. Súčiniteľ prechodu tepla je fyzikálna veličina, ktorá sa berie ako samozrejmosť pri všetkých oknách, pri izolačnom zasklení je tento koeficient závislý od serióznosti výrobcov skiel. Nemenej dôležitou veličinou, na ktorú sa často zabúda je aj solárny faktor (g). So znižovaním koeficientu Ug (tepelných strát) sa znižuje aj koeficient g hlavne pri izolačných trojsklách, čo má za následok v jarných a jesenných slnečných mesiacoch nedostatočné ohrievanie interiéru, resp. nízke energetické zisky zo slnečného žiarenia. Pri drevenom okne sa hlavný dôraz kladie na kvalitu a precíznosť opracovania okenného profilu a v neposlednom rade na funkčnosť okien, a to nielen po ich nainštalovaní do stavby.

3. Častým javom pri spracovávaní projektovej dokumentácie na prípravu výroby okien býva nadrozmerná konštrukcia okenných výplní. Uvítali by sme, keby architekti, resp. projektanti mali ochotu komunikovať s nami počas projektovania, resp. architektonickej vizualizácie pripravovanej stavby. Vyhli by sme sa dodatočným kompromisom, či už z hľadiska zmenšovania, alebo zväčšovania rôznych zasklených modulov. Nadrozmerný modul z hľadiska funkčnosti môže spôsobiť obmedzenú funkčnosť a komplikované používanie. V moderných stavbách sa využívajú pomerne veľké zasklené konštrukcie, kde izolačné dvojsklo, resp. trojsklo môže mať hmotnosť okolo 400 až 600 kg a v stavbe je osadené žeriavom. Je to najmä pri menších stavbách, pri ktorých sú terénne úpravy veľmi citlivé na prejazd. Len veľmi ťažko sa dá predstaviť skutočnosť, že zasklenú konštrukciu danej hmotnosti bude treba pri poškodení (náhodnom rozbití) v budúcnosti vymeniť.


Jiří Vlk

riaditeľ pre ČR a SR
Roto stavební elementy, s. r. o., Praha

1. Pokiaľ sa zákazník rozhoduje úplne sám a iba na základe cenníka, potom väčšinou skutočne rozhoduje cena. V prípade, že sa zaujíma aj o technické a úžitkové vlastnosti jednotlivých značiek a typov strešných okien, rozhodne prevažne pomer výkonu k cene. Tlak „lacných“ výrobkov našu výrobu neovplyvňuje, firemná stratégia zreteľne uprednostňuje kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka. Najlacnejší segment z tohto dôvodu vôbec neobsadzujeme, výrobky so značkou ROTO nenájdete ani v reťazcových hobbymarketoch.

2. Rozhodne možnosť voľby materiálu rámu okna, výbava okna zatepľovacími prvkami a stupeň kompletácie z výroby (príprava na jednoduché a kvalitné osadenie do strechy), spôsob jeho otvárania a ovládania, náročnosť údržby a možnosť zoradenia funkcií okna podľa potreby zákazníka, teda kvalita kovania. Strešné okno musí napr. spĺňať požiadavky z hľadiska odolnosti proti pôsobeniu kondenzovanej vodnej pary v kúpeľniach a kuchyniach, kam patria plastové strešné okná.

Ďalej musí spĺňať požiadavky na optimálne ovládanie a využitie priestoru podkrovia – tu rozhoduje predovšetkým umiestnenie ovládacieho prvku a druh otvárania.

3. S poruchami okien sa stretávame veľmi zriedka, skôr ide o chyby v projektoch a realizácii. Medzi najčastejšie projektové chyby patrí nesprávne umiestnenie a veľkosť okna (nad vaňou, nad posteľou, príliš nízko, príliš vysoko), typ okna nevhodný na daný účel. Najčastejšie sa používa kyvné okno, ktoré má však často os otáčania v úrovni hlavy, čím obmedzuje pohyb vo svojom okolí a zároveň je potenciálnym nebezpečenstvom úrazu hlavy. Takisto sa zabúda na zaistenie prirodzeného prúdenia vzduchu v okolí strešného okna, čím sa v zimnom období obmedzuje tvorba kondenzátu. Často nie je systémovo riešené zateplenie okolia strešného okna, projektanti nepoznajú možnosť použitia zateplených strešných okien. V realizácii sú najčastejšími chybami zlý tvar ostenia, nesprávne napojenie strešného okna na poistnú hydroizoláciu strechy a na parotesnú zábranu, uzavretie vlhkej stavby na jeseň bez dostatočného vetrania (drevené okná plesnivejú) či nedostatočne urobená tepelná izolácia v okolí strešného okna.

(pet, vm)