Obnova fasády s trhlinami menšími ako 0,5 mm (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na prekrytie a vyplnenie vlásočnicových trhlín na nových aj starých podkladoch (omietky, lepiace stierky a malty, betón a pod.) s maximálnou šírkou trhlín 0,5 mm je potrebné pred aplikáciou povrchovej úpravy (tenkovrstvová omietka alebo farba) podklad ošetriť základným náterom. Jedným z vhodných riešení je základný univerzálny náter obohatený vláknami.

Info o materiáli

» Základný univerzálny náter na organickej báze pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou konečných povrchových úprav; odolný proti poveternostným vplyvom, pri schnutí nevytvára v podklade napätia; prekrýva a vypĺňa trhliny v podklade do 0,5 mm; paropriepustný; na vonkajšie aj vnútorné použitie; bez obsahu rozpúšťadiel.

Čo budete potrebovať

  • Základný náter: Baumit FillPrimer, spotreba: približne 0,3 kg/m2 (jeden náter na jemnom podklade), plastové vedro, 25 kg 77,40 €
  • Silikónová fasádna farba: Baumit StarColor,spotreba: približne 0,35 l/m2, plastové vedro 5 a 14 l, 14 l 191,52 €
  • Náradie a pomôcky: kalibrované meradlo na šírku škár, rozprašovač vody, nízkootáčkové elektrické miešadlo, maliarsky valček, štetec, striekacie zariadenie s technológiou airless

Na prekrytie a vyplnenie vlásočnicových trhlín na nových aj starých podkladoch (omietky, lepiace stierky a malty, betón a pod.) s maximálnou šírkou trhlín 0,5 mm je potrebné pred aplikáciou povrchovej úpravy (tenkovrstvová omietka alebo farba) podklad ošetriť základným náterom. Jedným z vhodných riešení je základný univerzálny náter obohatený vláknami.

Aplikácia základného náteru

Pred aplikáciou náteru na opravu trhlín je potrebné najskôr overiť šírku trhlín pomocou kalibrovanej pomôcky, aby bolo možné zvoliť vhodný spôsob opravy. V tomto prípade ide o trhliny so šírkou menšou ako 0,5 mm. Podklad musí vyhovovať platným normám (STN EN 73 2901), musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, očistený od prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí.

Povrch nesmie byť vodoodpudivý. Bezprostredne pred nanášaním sa základný náter dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Nanáša sa celoplošne valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. Pri veľmi teplom počasí sa odporúča naniesť dve vrstvy základného náteru. Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami základného náteru technologickú prestávku min. 24 h.

Aplikácia fasádnej farby

Po zaschnutí základného náteru (technologická prestávka min. 24 h) sa aplikuje fasádna farba. Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie rovnomerne bez prerušenia náter s predpísaným zložením: 1. základný náter riedený s max. 10 až 15 % vody, nanesený celoplošne. 2. krycí náter neriedený alebo riedený max. 5 % vody.

Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu. Prvý nástrek sa nanesie napríklad vo vodorovnom smere.

Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa metódou „čerstvé do čerstvého“ nanesie druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku minimálne 4 h.

Krok 1: Overenie šírky trhlín

Pred aplikáciou náteru na opravu trhlín sa najskôr overí šírka trhlín pomocou kalibrovanej pomôcky.

01 Overenie šírky trhlín
01 Overenie šírky trhlín |

Krok 2: Premiešanie základného náteru

Bezprostredne pred nanášaním na pripravený podklad sa základný náter dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

02 Premiešanie základného náteru
02 Premiešanie základného náteru |

Krok 3: Základný náter

Na nanesenie základného náteru sa použije maliarsky valček alebo štetec.

03 Základný náter
03 Základný náter |

Krok 4: Nanesenie základného náteru

Základný náter sa nanesie celoplošne a v rovnomernej vrstve bez prerušenia. Pri veľmi teplom počasí sa odporúča naniesť dve vrstvy základného náteru s technologickou prestávkou medzi jednotlivými vrstvami min. 24 h.

04 Nanesenie základného náteru
04 Nanesenie základného náteru |

Krok 5: Premiešanie fasádnej farby

Po zaschnutí základného náteru (min. 24 h) sa nanesie fasádna farba. Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

05 Premiešanie fasádnej farby
05 Premiešanie fasádnej farby |

Krok 6: Valček alebo štetec

Pri ručnej aplikácii sa farba nanáša valčekom alebo štetcom.

06 Valček alebo štetec
06 Valček alebo štetec |

Krok 7: Nanesenie fasádnej farby

Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie rovnomerne bez prerušenia náter s predpísaným zložením: 1. základný náter riedený s max. 10 až 15 % vody, nanesený celoplošne. 2. krycí náter neriedený alebo riedený max. 5 % vody.

07 Nanesenie fasádnej farby
07 Nanesenie fasádnej farby |

Krok 8: Striekacie zariadenie

Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanesie rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

08 Striekacie zariadenie
08 Striekacie zariadenie |

Krok 9: Nástrek fasádnej farby

Prvý nástrek sa nanesie napr. vo vodorovnom smere. Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa metódou „čerstvé do čerstvého“ nanesie druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere.

09 Nástrek fasádnej farby
09 Nástrek fasádnej farby |

Krok 10: Dodatočná úprava povrchu

Na dosiahnutie lepšieho výsledku sa povrch ešte dodatočne upraví pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku min. 4 h.

10 Dodatočná úprava povrchu
10 Dodatočná úprava povrchu |
Text: spracované z podkladov firmy Baumit
Foto: Baumit
Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.
01 Overenie šírky trhlín
02 Premiešanie základného náteru
03 Základný náter
04 Nanesenie základného náteru
05 Premiešanie fasádnej farby
06 Valček alebo štetec
07 Nanesenie fasádnej farby
08 Striekacie zariadenie