tem ev press pic3

Manažment tepelnej energie a vyúčtovanie sú teraz jednoduchšie, než kedykoľvek predtým.

Spoločnosť Belimo, popredný výrobca pohonov klapiek, regulačných ventilov a snímačov pre vykurovaciu, vetraciu a klimatizačnú techniku, spája svety „regulácie energie“ a „certifikovaného merania a vyúčtovania energie“.

Nový sortiment ventilov Belimo Energy Valve™ a meračov tepelnej energie v jednom zariadení integruje meranie energie, reguláciu energie a vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT).

Spojenie certifikovaného ventilu Belimo Energy Valve™ a merača tepelnej energie umožňuje transparentný manažment tepelnej energie. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov („regulácia energie“ a „certifikované meranie a vyúčtovanie energie“) do jedného zariadenia. Nový rad výrobkov meria a monitoruje prúdenia a spotrebu energie vo vykurovacích a chladiacich systémoch s priamym vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT).

Nové merače Belimo Thermal Energy Meter sú certifikované v súlade s normou EN 1434/smernicou 2014/32/EÚ o meradlách a sú pripravené na priame vyúčtovanie, resp. na vyúčtovanie na diaľku na báze internetu vecí (IoT). Sú schválené v súlade so smernicou 2014/32/EÚ o meradlách na meranie tepla v systémoch s čistou vodou.

tem ev press pic1

Permanentné glykolové monitorovanie znamená, že sa môže aktivovať alarm, ak sa vo vode nachádza glykol, ktorý by inak mohol negatívne ovplyvniť odpočty energií. Patentované automatické glykolové monitorovanie a kompenzácia od spoločnosti Belimo v prípade variantov merača nespĺňajúcich smernicu 2014/32/EÚ zaručujú presnosť merania bez ohľadu na typ alebo koncentráciu glykolu.

Ventil Belimo Energy Valve™ 4 v reálnom čase reguluje tok (nezávisle od tlaku) a optimalizuje prívod energie k spotrebiteľovi. Prostredníctvom spojenia certifikovaného merača Thermal Energy Meter a pokročilého ventilu Belimo Energy Valve™ vstupuje spoločnosť Belimo do sveta integrovaného manažmentu tepelnej energie.

Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí (IoT), s monitorovaním na báze internetu vecí (IoT), nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Delta T manažér integrovaný vo ventile Belimo Energy Valve™ nepretržite meria teplotný rozsah a porovná ho s fixným limitom zadefinovaným používateľom.

Kľúčovým faktorom pre zaručenie najnižších možných nákladov na prečerpávanie je meranie a regulácia teplotného rozsahu medzi prívodom a spätným tokom na každom výmenníku tepla. Naša integrovaná logika zabraňuje výskytu nízkych hodnôt delta T na výmenníku tepla pri súčasnom zachovaní komfortu.

tem ev press pic2
Zdroj: Belimo

Ventily Belimo Energy Valve™ a merače tepelnej energie možno integrovať pomocou PoE. To umožňuje súčasné napájanie zariadenia a prenos dát cez ethernetový kábel. Zároveň to prináša zjednodušenie inštalácie, pomáha predchádzať chybám pri zapájaní a eliminuje potrebu lokálneho zdroja napájania. Rozhranie NFC (Near Field Communication) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu.

Pripojenie ku cloudu Belimo ponúka nielen predĺženie záruky o dva roky na celkovo sedem rokov, ale aj veľké množstvo ďalších výhod. Vďaka uchovávaniu digitálnej dvojičky ventilu Energy Valve v cloude môžu autorizovaní používatelia priamo pracovať s údajmi, resp. vlastníci zariadení môžu autorizovať externé subjekty na účely vyúčtovania alebo dokonca poskytovania analytických služieb.

Možnosti sú nekonečné a neustále sa rozširujú. www.belimo.com/energy-valve