Slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov

Tunel Prešov je už prerazený

Dňa 13.6.2019 sa za účasti ministra dopravy Arpáda Erséka konala slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov. Tunel Prešov je súčasťou úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý spojí už existujúce úseky diaľnice D1, a tým umožní odklon tranzitnej prepravy z centra mesta.

Tunel je budovaný s dvoma samostatnými tunelovými rúrami s dvomi jazdnými pruhmi v každej z nich. Celková dĺžka tunela je 2244 m, šírka vozovky je 7,5 m a tunelové rúry sú prepojené ôsmimi priečnymi prepojeniami. Raziace práce na tuneli sa začali 31.7.2018. Ku dňu prerážky tunela bolo ešte potrebné preraziť dve priečne prepojenia a realizovať razenie stupňa tunela na dĺžke cca. 100 m. Ľavá tunelová rúra bola prerazená 9.6.2019.

Po ukončení raziacich prác je možné pristúpiť k budovaniu sekundárneho ostenia tunela, odvodneniu tunela, vozovky a následne k osadeniu jeho technologického vybavenia. Predpokladaný dátum ukončenia predmetného úseku diaľnice D1 je jún 2021.

Dňa 13.6.2019 sa za účasti ministra dopravy Arpáda Erséka konala slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov

Výstavbu diaľnice realizuje združenie D1 Prešov s vedúcim členom Eurovia SK, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru vykonáva združenie firiem pod vedením AE Dozoring, s.r.o.

Obchvat mesta Prešov tvorí ešte rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat. Prvý úsek, s tunelom Bikoš, je vo fáze výberu zhotoviteľa. Pre druhý úsek, s tunelom Okruhliak, bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.

www.amberg.sk