Partner sekcie:
  • Ostendorf - OSMA
  • METROSTAV
Most 203-00 na rýchlostnej ceste R1

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R1

Jedným z najzaujímavejších objektov rýchlostnej cesty R1 z hľadiska technológie je most 203-00 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou v km 3,34490, ktorý je súčasťou 2. úseku rýchlostnej cesty R1 Selenec – Beladice.
Most v križovatke Prešov-západ

Most v križovatke Prešov-západ

Mostný objekt D 215-00 sa nachádza v intraviláne mesta Prešov, premosťuje okružnú križovatku a tvorí privádzač z mesta Prešov na diaľnicu D1 smerom na Poprad. Most s celkovou dĺžkou 350 m je výnimočný tým, že časť nosných predpínacích káblov je …
Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov

Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov

Pri výstavbe mostných konštrukcií sa projektanti často stretávajú s problémom vybudovania krídel mostov v stiesnených podmienkach­ bez možnosti budovania prirodzených svahov. V posledných rokoch sa využívajú veľmi úspešne vystužené zemné konštrukcie z pohľadových­ prefabrikovaných betónových blokov. Takéto konštrukcie môžu …
Rekonštrukcia mosta Ladce 080

Rekonštrukcia mosta Ladce 080

Medzi obcami Ladce a Beluša, na cestnom ťahu Ilava – Považská Bystrica, ktorý je súbežný s diaľnicou D1, preklenuje železničnú trať most s pracovným názvom Ladce 080. Jeho výstavba sa datuje do polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia, a tak …