Partner sekcie:
  • Metrostav

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2016 sa zameriava na mostné staviteľstvo

image 87209 25 v1

Od 18. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2016. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo. Najväčší priestor dostávajú mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité, ktoré tvoria podstatnú časť tohto diaľničného úseku a pri ich výstavbe sa použili všetky významné technológie.

Okrem konkrétnych objektov hovoríme aj o návrhu spodnej stavby mostných objektov alebo analýze mostných objektov pomocou metódy konečných prvkov. V analytickej časti čísla sa venujeme vodohospodárskym a ekologickým stavbám, spomíname prestavbu a rozšírenie ÚČOV Praha, rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV v Bytči aj úpravňu vody Plav.

Svoje zastúpenie v čísle má tentoraz aj téma údržby cestnej siete, v rámci ktorej predstavujeme opravy komunikácií technológiou recyklácie za studena na mieste či ochranu ciest proti padaniu skál pomocou dynamických bariér.

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2016 si môžete kúpiť aj v JAGASTORE.

KategórieMosty