Partner sekcie:
  • Stavmat
  • SKSI

LED premenné dopravné značenie ako účinný nástroj na riešenie mimoriadnych udalostí v cestných tuneloch a diaľniciach

image 100268 25 v1

Premenné dopravné značenie na báze LED (LED PDZ) je základným nástrojom pre riadenie a usmerňovanie dopravy v cestných tuneloch a na diaľniciach. Pomáha udržiavať plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy. 

Kľúčový význam zastáva v čase mimoriadnej a havarijnej situácie, kedy je nevyhnutné zabrániť ďalším škodám na majetku, zraneniam osôb a ochrániť životy ľudí. V takýchto prípadoch je nevyhnutné dostatočne včas a zrozumiteľne informovať vodičov o vzniku mimoriadnej udalosti ako je: požiar, nehoda, extrémne poveternostné podmienky a zabrániť vjazdu vozidiel do nebezpečného úseku.

LED PZD obsahuje rôzne symboly, ktoré sa prepínajú prostredníctvom riadiaceho systému. Operátor má k dispozícii preddefinované a schválené dopravno-prevádzkové stavy, ktoré mu umožňujú uzavrieť celý tunel, resp. diaľnicu, uzavrieť jednotlivé jazdné pruhy, znížiť maximálnu rýchlosť…

Spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o. je výhradným zástupcom výrobcu LED PDZ, spoločnosti DMV na území SR.

Ing. Igor JAMNICKÝ 

riaditeľ úseku dopravných technológií

 

PPA INŽINIERING, s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

www.ppa.sk

KategórieDoprava