NDS zrušila tender za 6,5 milióna. Prekážkou bola aj elektronická aukcia

dialnica
Zdroj: Pixabay

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zrušila verejnú súťaž na poskytovanie služieb riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti pre svoje potreby za predpokladanú cenu 6,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom ešte minulý rok v októbri, nemohla NDS pokračovať z viacerých dôvodov. „Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena, ktorá sa skladá z cien za implementačné a poimplementačné služby, neodráža skutočné potreby verejného obstarávateľa vo vzťahu k predmetu zákazky a zároveň neodráža potrebu hospodárnosti verejného obstarávania,“ oznámila NDS jeden z dôvodov zrušenia tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Ďalším dôvodom ukončenia súťaže bolo použitie elektronickej aukcie. Súčasťou zákazky plánovanej na štyri roky boli aj služby intelektuálneho charakteru zahŕňajúce konzultačné a analytické služby.

„Vzhľadom na túto skutočnosť nie je v tomto konkrétnom prípade, vzhľadom na metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, vhodné použitie elektronickej aukcie, keďže v dôsledku jej použitia existuje reálne riziko zníženia kvality poskytovaných služieb na úkor dosiahnutia čo najnižšej ceny,“ uviedla NDS. Táto okolnosť by podľa nej mohla mať v konečnom dôsledku za následok nezabezpečenie jej potrieb, a teda ohrozenie bezpečnosti informačných systémov.

NDS v rozhodnutí o zrušení tendra zároveň informovala, že zváži opätovné vyhlásenie verejnej súťaže na uvedené služby. Počas verejného obstarávania dvakrát predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Súťažné podklady aktualizovala dvakrát na základe žiadosti záujemcov o nápravu a zverejnila tiež tri vysvetlenia informácií po ich otázkach k podmienkam tendra.

TEXT: © SITA Slovenská tlačová agentúra

KategórieDiaľnice, Stavebníctvo