Partneri sekcie:

Hydroizolácia podkladu vodonepriepustnou tkaninou (aplikačný postup)

02 | Nalepenie pásu hydroizolačnej tkaniny
Zdroj: Knauf Bratislava

Podklady, ktoré budú v neustálom styku s vlhkosťou alebo vodou, či už v exteriéri, alebo v interiéri, treba pred uložením dlažby alebo obkladu vhodne zaizolovať.

Na rizikové podklady, napr. poškodené trhlinami, možno použiť tesniacu a oddeľovaciu tkaninu v kombinácii s tesniacim elastickým pásom, ktorý je určený na utesnenie dilatačných škár, pracovných medzier a spojov steny s podlahou alebo steny so stenou.

Odtokové vpusty a priechody potrubí je potrebné utesniť systémovými manžetami, rohy a kúty zas vopred tvarovanými bandážami určenými na tento účel.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou hydroizolačného systému treba podklad vhodne upraviť. Pórovité a nasiakavé podklady, ako sú cementové a sadrové potery, vápennocementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky alebo pórobetón, je potrebné ošetriť hĺbkovým penetračným náterom.

Penetrácia sa aplikuje na pevný suchý nosný podklad bez prachu, mastnoty a ďalších voľných častíc, zvyškov starých náterov a pod. Penetrácia sa zmieša v originálnej nádobe nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 400 ot./min.) a nanesie sa valčekom alebo štetcom celoplošne a v rovnomernej vrstve.

Čo budeme potrebovať:

 • Tesniaca a oddeľovacia tkanina (Knauf Hydroflex dilatačná a oddeľovacia tkanina, šírka: 1 m, dĺžka: 5 m, kotúč 57 €,
 • Tesniaci elastický pás (Knauf Hydroflex tesniaci a elasticky pás hrúbka: 0,5 mm, šírka: 120 mm, dĺžka: 10 alebo 50 m, 10 m 23,40 €)
 • Vonkajší a vnútorný roh (Knauf Hydroflex vonkajší roh, balenie 25 ks, balenie 65,40 €)
 • Knauf Hydroflex vnútorný roh (balenie 25 ks, balenie 65,40 €)
 • Tesniaca manžeta (Knauf Hydroflex tesniaca manžeta, rozmery: 425 × 425 mm (balenie 10 ks) alebo
  100 × 100 mm (balenie 25 ks), 10 ks 91,80 €)
 • Hĺbkový penetračný náter (Knauf Tiefengrund – hĺbková penetrácia, spotreba: 0,07 až 0,1 l/m2, plastová nádoba 1,5 l 18 €)
 • Náter na zvýšenie priľnavosti (Knauf Spezialhaftgrund, spotreba: 0,04 až 0,06 kg/m2(nenasiakavé podklady),
  plastová nádoba 1 a 2,5 kg, 1 kg 12,60 €)
 • Tekutá hydroizolácia (Knauf tekutá hydroizolácia, spotreba: približne 1,5 kg/m2, plastové, vedro 5 a 15 kg, 5 kg 37,20 €)
 • Flexibilné lepidlo (Knauf Flexkleber, spotreba: približne 2 kg/m2, (veľkosť zuba hladidla 6 mm), papierové vrece 5 a 25 kg, 25 kg 16,20 € alebo Knauf Flexkleber Schnell spotreba: približne 2,2 kg/m2 (veľkosť zuba hladidla 6 mm), papierové vrece 20 kg 30 €)
 • Vysokokvalitný MS polymérový (tesniaci tmel Knauf Power-Elast, spotreba: približne 1 kartuša/8 m (pri šírke a hĺbke škáry 6 mm), kartuša 310 ml 9,84 €)

Náradie (nízkootáčkové elektrické miešadlo, valček, alebo štetec, oceľové hladidlo (veľkosť zuba 6 mm),  plastové hladidlo, plastové zubové hladidlo (veľkosť zuba 2 mm), prítlačný valček, odlamovací nôž)

Nechá sa vyschnúť (približne 3 hodiny). Penetrácia sa nesmie riediť vodou. Nenasiakavé podklady je potrebné ošetriť náterom na zvýšenie priľnavosti. Penetračný náter sa pri nanášaní na nenasiakavé podklady rovnako neriedi. Obsah nádoby sa pred použitím dôkladne premieša. Nanáša sa aplikačnou metličkou, metlou, valčekom.

V dostatočnom množstvo sa vtiera do podkladu bez toho, aby sa tvorili kaluže. Po nanesení sa nechá dôkladne vyschnúť (približne 12 hod.). Tesniaci elastický pás, rohy, kúty a manžety sa vkladajú do čerstvej vrstvy tekutej hydroizolácie a pevne sa pritlačia na podklad. Po zaschnutí prvej vrstvy (približne 3 hod.) sa na pásy nanesie druhá vrstva tekutej hydroizolácie (schnutie približne 6 hod.).

Info o materiáloch: Tesniaca a oddeľovacia tkanina – vodotesná flexibilná oddeľovacia tkanina na rizikové (napr. trhlinami poškodené) podklady, podlahy a steny. » Tesniaci elastický pás – vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná polyesterová páska potiahnutá na obidvoch stranách polypropylénovými vláknami na tesnenie dilatačných škár.

Aplikácia tesniacej a oddeľovacej tkaniny

Hydroizolačná tkanina sa aplikuje do vrstvy flexibilného lepidla so zníženým sklzom a s predĺženým časom zavädnutia alebo flexibilným lepidlom na rýchle kladenie dlažby. Flexibilné lepidlo sa zmieša s vodou (7 až 7,5 l vody/25 kg vrece), nechá sa 5 minút odležať a opätovne sa krátko premieša. Spracovateľnosť lepidla je približne 3 hodiny.

Čerstvé lepidlo sa nanesie na podklad hladkou stranou oceľového zubového hladidla a prečeše sa zubovou stranou, pričom sa zuby musia dotýkať podkladu. Do takto nanesenej vrstvy lepidla sa položí pás tesniacej a oddeľovacej tkaniny a dôkladne sa pritlačí na podklad.

Lepidlo sa nanesie len na takú veľkú plochu, na akú možno položiť pás tkaniny pred zaschnutím lepidla.

Lepidlo sa odporúča nanášať len na takú veľkú plochu, na akú možno položiť pás tkaniny bez toho, aby lepidlo zaschlo. Pásy sa pritlačia a vyrovnajú plastovým hladidlom, ktoré sa ťahá v smere od stredu pásu von. Tým sa vytlačia vzduchové bubliny.

Na okraji pásu je vyznačený pruh so šírkou 60 mm, ktorý zodpovedá šírke presahu. Na tento pás sa nanesie vysokokvalitný MS polymérový tesniaci tmel a vrstva tmelu sa zarovná zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 2 mm. Na presah sa položí ďalší pás hydroizolačnej tkaniny.

Pás sa vyrovná a pritlačí plastovým hladidlom. Ak pás hydroizolačnej tkaniny nemožno v rohoch položiť na presah, prilepia sa pásy tesne k sebe. Miesto styku pásov sa potom prekryje tesniacim elastickým pásom, ktorý sa prelepí vysokokvalitným MS polymérovým tesniacim tmelom. Pásy hydroizolačnej tkaniny sa ľahko prispôsobia aj rohom.

01 | Nanesenie flexibilného lepidla

01 | Nanesenie flexibilného lepidla
01 | Nanesenie flexibilného lepidla | Zdroj: Knauf Bratislava

Čerstvo zamiešaná zmes flexibilného lepidla sa nanesie na podklad hladkou stranou oceľového zubového hladidla a prečeše sa zubovou stranou, pričom sa zuby musia dotýkať podkladu.

02 | Nalepenie pásu hydroizolačnej tkaniny

02 | Nalepenie pásu hydroizolačnej tkaniny
02 | Nalepenie pásu hydroizolačnej tkaniny | Zdroj: Knauf Bratislava

Do nanesenej vrstvy lepidla sa položí pás tesniacej a oddeľovacej tkaniny a dôkladne sa pritlačí na podklad. Lepidlo sa nanesie len na takú veľkú plochu, na akú možno položiť pás tkaniny bez toho, aby lepidlo zaschlo.

03 | Vyhladenie pásov

03 | Vyhladenie pásov
03 | Vyhladenie pásov | Zdroj: Knauf Bratislava

Pásy sa pritlačia a vyrovnajú plastovým hladidlom, ktoré sa ťahá v smere od stredu pásu von. Tým sa vytlačia vzduchové bubliny.

04 | Tmel na presah

04 | Tmel na presah
04 | Tmel na presah | Zdroj: Knauf Bratislava

Na okraj pásu, kde je vyznačený pruh so šírkou 60 mm, ktorý zodpovedá šírke presahu, sa nanesie  vysokokvalitný MS polymérový tesniaci tmel a vrstva tmelu sa zarovná zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 2 mm.

05 | Druhý pás hydroizolačnej tkaniny

05 | Druhý pás hydroizolačnej tkaniny
05 | Druhý pás hydroizolačnej tkaniny4 | Zdroj: Knauf Bratislava

Na presah sa položí ďalší pás hydroizolačnej tkaniny. Pás sa vyrovná a pritlačí plastovým hladidlom tak, aby  sa vytlačili všetky bubliny.

06 | Pásy v mieste vnútorného rohu

06 | Pásy v mieste vnútorného rohu
06 | Pásy v mieste vnútorného rohu | Zdroj: Knauf Bratislava

V mieste vnútorného rohu sa pásy priložia tesne k sebe. Miesto styku pásov sa potom prekryje tesniacim elastickým pásom, ktorý sa prelepí vysokokvalitným MS polymérovým tesniacim tmelom.

07 | Pásy cez vonkajšie rohy

07 | Pásy cez vonkajšie rohy
07 | Pásy cez vonkajšie rohy | Zdroj: Knauf Bratislava

Pásy hydroizolačnej tkaniny možno nalepiť aj cez vonkajšie rohy. Pásy sa ľahko prispôsobia rôznym pôdorysným tvarom.

08 | Tesniaci tmel okolo odtoku

08 | Tesniaci tmel okolo odtoku
08 | Tesniaci tmel okolo odtoku | Zdroj: Knauf Bratislava

Okolo miesta odtoku v podlahe sa nanesie plastovým hladidlom vysokokvalitný MS polymérový tesniaci tmel. Plocha odtoku sa vynechá.

09 | Flexibilné lepidlo okolo odtoku

09 | Flexibilné lepidlo okolo odtoku
09 | Flexibilné lepidlo okolo odtoku | Zdroj: Knauf Bratislava

Na zvyšnú plochu podlahy sa nanesie oceľovým zubovým hladidlom flexibilné lepidlo na rýchle kladenie dlažby. Na miesto s naneseným tesniacim tmelom sa flexibilné lepidlo nenanáša.

10 | Pás tkaniny v mieste odtoku

10 | Pás tkaniny v mieste odtoku
10 | Pás tkaniny v mieste odtoku | Zdroj: Knauf Bratislava

Do čerstvo nanesenej vrstvy flexibilného lepidla sa položí pás hydroizolačnej tkaniny. V mieste odtoku sa pás dôkladne pritlačí, môže sa prejsť aj valčekom. Priloží sa šablóna a vyreže sa otvor na odtok. Pásy sa potom nalepia na celú plochu podlahy pri dodržaní ich vzájomného prekrytia.

Spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava