healthcare

Helvar systémy riadenia v zdravotníctve

Špecifikom nemocníc a zdravotníckych zariadení sú rozdielne požiadavky na osvetlenie pre zdravotnícky personál a na druhej strane pre pacientov.

Okrem toho sa jedná o budovy a priestory, kde je veľká frekvencia ľudí a preto je výber vhodného systému osvetlenia nutnosťou pre úsporu energie.

Helvar ponúka nadčasové riešenie pre tento typ budov a to nielen pri ich výstavbe , ale aj rekonštrukcii a modernizácii. Helvar ponúka inteligenciu, zvyšuje wellbeing a účinnosť.

2XXPL 2XXHL 4 Illustris Custom Helvar
Zdroj: DNA Slovakia

Pre frekventované časti budov ako sú chodby , schodiská a čakárne ponúka Helvar úplne automatické systémy riadenia osvetlenia alebo dômyselný systém ActiveAhead, ktorý je schopný si pamätať najviac používané trasy užívateľov a podľa nich potom následne automaticky riadiť osvetlenie.

Tento systém  nevyžaduje naviac pri veľmi jednoduchej inštalácii žiadnu kabeláž a preto je vhodný i pre rekonštrukcie.

2XXPL 2XXHL 5 Illustris Custom Helvar
Zdroj: DNA Slovakia

ILLUSTRIS Healthcare kontrolný panel je navrhnutý tak, aby odolal častému čisteniu kvapalnými saponátmi, je vytvorený pre klinické prostredie a je ideálny  výber pre priestory s pravidelným čistením.

Môže byť dokonca riadený na diaľku pomocou Bluetooth a Helvar Scene Set aplikácie.

illustris
Zdroj: DNA Slovakia

www.dnaslovakia.sk