Partner sekcie:
  • Stavmat

Odstránenie plesní a rias z fasád a vnútorných stien

image 99839 25 v1

Napadnutie stien plesňami a riasami patrí medzi typické a najviac viditeľné problémy súčasnosti. Tento fenomén sa nevyhýba rekonštrukciám, ani novostavbám.

Najviac náchylnými a ohrozenými povrchovými úpravami na vznik plesní a rias sú zväčša tenkovrstvové omietky alebo náterové farby. Substrát vhodný pre rast biologických organizmov sa nachádza na takmer každom povrchu. Ak je na stenách prítomná vlhkosť, veľmi jednoducho môže dôjsť k biologickej degradácii. Jediným riešením, ako eliminovať tvorbu biologických prejavov na stenách je preto použitie povrchových úprav s odolnosťou proti rastu plesní a rias.

Prevencia pred tvorbou plesní a rias

Systém Mapei Silancolor® Plus zabezpečí dlhodobú ochranu stien v exteriéri i interiéri pred pôsobením biologických mikroorganizmov. Systém Silancolor® Plus možno využiť nielen na fasáde domov, uplatní sa aj pri odstraňovaní plesní a rias na vnútorných stenách budov.

Možno ho aplikovať tak na staré povrchy, ako aj na novostavby. Poskytuje dvojitú ochranu: t.j. zabraňuje rastu mikroorganizmov a zaručuje povrchu dlhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti, pri zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode. Významne tiež zjednodušuje údržbu stien.

Pohľad na fasádu zatepleného panelového domu na Laboreckej ulici v Košiciach pred a po aplikácii Silancolor System PlusPohľad na fasádu zatepleného panelového domu na Laboreckej ulici v Košiciach pred a po aplikácii Silancolor System Plus

Pohľad na fasádu zatepleného panelového domu na Laboreckej ulici v Košiciach pred a po aplikácii Silancolor System Plus

Odstránenie plesní

V prípade, že už nastal biologický útok, je nevyhnutné najskôr aplikovať čistiaci prípravok Silancolor® Cleaner Plus. Ten je vďaka hĺbkovej a hygienickej čistiacej reakcii schopný odstrániť plesne a riasy z povrchu stien.

Použité omietky alebo nátery s obsahom špeciálnych prísad sú odolné proti pôsobeniu biologických mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní a rias. Tieto prísady zotrvávajú vo vnútri použitej povrchovej úpravy aj po vyschnutí a zabezpečujú dlhodobú ochranu, keďže nedochádza k rozplavovaniu povrchovej úpravy vplyvom dažďovej vody.

Silancolor® Cleaner Plus Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami. Zabezpečuje hĺbkové odstránenie prítomných plesňových spór a hýf.Silancolor® Primer Plus Základný náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný.Silancolor® Pittura Plus Finálny náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný.

Silancolor® Cleaner Plus

Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami. Zabezpečuje hĺbkové odstránenie prítomných plesňových spór a hýf. 

Silancolor® Primer Plus

Základný náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný.

Silancolor® Pittura Plus

Finálny náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný. 

Poraďte sa s odborníkmi Mapei telefonicky na čísle 02/40 204 511 alebo mailom na office@mapei.sk.

www.mapei.sk

Komentáre