Neobyčajné omietky 5: Štruktúrovanie (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Štruktúrované omietky sú ďalšie z radu možných kreatívnych variant vyhotovenia omietok v exteriéroch či interiéroch.

Náš dom môže získať osobitý charakter nielen vďaka použitiu zaujímavých farebných kombinácií na fasáde či obkladov, ale môžeme ho zatraktívniť aj niektorým z kreatívnych spôsobov netradičného nanášania finálnej omietky. V tomto diele sa zameriame na štruktúrovanie omietok hrebeňom a stierkou.

Štruktúrované omietky sú ďalšie z radu možných kreatívnych variant vyhotovenia omietok v exteriéroch či interiéroch. Ich realizácia nie je z hľadiska požadovaných materiálov a náradia o nič zložitejšia ako v ostatných prípadoch – oproti klasickému zhotoveniu fasády budeme potrebovať navyše iba hrebeňovú či zubovú stierku (špachtľu), ktorými čerstvo nanesenú a uhladenú vrstvu omietky upravíme podľa predstáv investora, dizajnéra alebo architekta.

Čo budete potrebovať?

 • Baumit CreativTop (Fine) − jednozložková silikónová dekoratívna omietka pastovitej konzistencie
  spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m2, zrnitosť 1 mm, vedro 25 kg, dodáva sa v celom rade farieb
 • Náradie a pomôcky
  zubové hladidlo, zub 10 mm
  antikorové hladidlo
  murárska lyžica
  hrebeňová špachtľa
  zubová stierka

TIP

Na dosiahnutie výraznejšie štruktúry je možné pomocou molitanového valčeka pretrieť vystupujúci povrch omietky fasádnou farbou (napr. Baumit StarColor) alebo farbou s metalickým efektom (napr. Baumit Metallic) v požadovanom odtieni.

Štruktúrovanie hrebeňovou špachtľou

01a Nanesenie omietky

Omietku nanesieme celoplošne antikorovým zubovým hladidlom s príslušnou veľkosťou zuba.

01a Nanesenie omietky
01a Nanesenie omietky | Zdroj: Baumit

02a Uhladenie vrstvy

Povrch nanesenej omietky riadne urovnáme antikorovým hladidlom. Hrúbka vrstvy by mala byť približne 3 mm.

02a Uhladenie vrstvy
02a Uhladenie vrstvy | Zdroj: Baumit

03a Štruktúrovanie

Čerstvo nanesenú omietku (nenecháme ju zaschnúť ani zavädnúť) upravíme hrebeňovou špachtľou v súlade s predstavou o výslednom vzhľade fasády.

03a Štruktúrovanie
03a Štruktúrovanie | Zdroj: Baumit

04a Výsledný vzhľad

Po dosiahnutí požadovaného vzhľadu necháme zaschnúť.

04a Výsledný vzhľad
04a Výsledný vzhľad | Zdroj: Baumit