Obnova znečistenej fasády
Galéria(10)

Obnova znečistenej fasády

Partneri sekcie:

Pri obnove znečistenej fasády je potrebné znečistený povrch očistiť vhodným čistiacim prostriedkom.

Príprava podkladu

Podklad musí vyhovovať platným technickým normám. Pred aplikáciou čistiaceho prostriedku sa uvoľnené nečistoty mechanicky odstránia kefou, resp. špachtľou.

Čistiaci prostriedok

Čistiaci prostriedok sa používa neriedený alebo zriedený podľa stupňa znečistenia. Ak je fasáda znečistená ľahko, riedi sa vodou v pomere 1 : 10. Na stredne znečistenú fasádu sa používa zriedený v pomere 1 : 5. Pri silnom znečistení fasády sa používa neriedený, resp. zriedený vodou v pomere maximálne 1 : 1. Na podklad sa nanáša ručným rozprašovačom alebo pri väčšom znečistení pomocou kefy s tvrdými štetinami. Pri použití vysokotlakového čističa na fasády sa môže pridať aj do vody. Nechá sa pôsobiť v závislosti od stupňa znečistenia 2 až 20 minút (teplota 20 °C a vlhkosť ≤ 60 %). Potom sa fasáda umyje vlažnou vodou alebo sa použije zariadenie na vysokotlakové čistenie fasády. Na silne znečistenú fasádu sa prostriedok nanáša vo viacerých pracovných krokoch a pomocou tvrdej kefy sa povrch mechanicky rozruší a podklad sa dočistí.
Čistiaci prostriedok sa odporúča najskôr vyskúšať na menšej ploche. Okná, dvere a iné okolité stavebné konštrukcie je potrebné pred aplikáciou čistiaceho prostriedku dôkladne zakryť, prípadné „odstreky“ je potrebné ihneď po skončení prác umyť vodou.

Aplikácia fasádnej farby

Po vysušení očisteného podkladu sa naň môže aplikovať fasádna farba. Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad bez prerušenia rovnomerne nanesie fasádna farba – základný náter. Nasleduje technologická prestávka približne 12 h. Potom sa nanesú jedna až dve krycie vrstvy neriedenej farby (v prípade potreby riedenie max. 5 % vody). Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu. Prvý nástrek sa urobí napríklad vo vodorovnom smere. Bezprostredne po nanesení prvej vrstvy sa metódou „čerstvé do čerstvého“ urobí druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku minimálne 4 h.

01 | Čistič do rozprašovača
Čistiaci prostriedok na fasády (nezriedený alebo zriedený vodou v odporúčanom pomere podľa stupňa znečistenia) sa preleje pomocou lievika do rozprašovača.

02 | Nastriekanie čističa
Pomocou rozprašovača sa nanesie dôkladne na znečistený povrch a nechá sa pôsobiť v závislosti od stupňa znečistenia 2 až 20 minút.

03 | Dočistenie fasády
Ešte vlhký povrch sa pomocou tvrdej kefy mechanicky rozruší a podklad sa dočistí. Potom sa fasáda umyje vlažnou vodou alebo sa použije zariadenie na vysokotlakové čistenie fasády.

04 | Premiešanie fasádnej farby
Po vysušení podkladu sa na očistený povrch aplikuje fasádna farba. Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

RUČNÁ APLIKÁCIA

05 | Valček alebo štetec
Pri ručnej aplikácii sa farba nanáša valčekom alebo štetcom.

 

06 | Prvá vrstva fasádnej farby
Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad rovnomerne bez prerušenia nanesie fasádna farba – základný náter.

 

07 | Druhá vrstva fasádnej farby
Nasleduje technologická prestávka približne 12 h. Potom sa nanesú jedna až dve krycie vrstvy neriedenej farby (v prípade potreby riedenie max. 5 % vody).

STROJOVÁ APLIKÁCIA

08 | Striekacie zariadenie
Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

09 | Nástrek fasádnej farby
Prvý nástrek sa urobí napr. vo vodorovnom smere. Bezprostredne po nanesení prvej vrstvy sa metódou „čerstvé do čerstvého“ urobí druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere.

10 | Dodatočná úprava povrchu
Na dosiahnutie lepšieho výsledku sa povrch ešte dodatočne upraví pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku min. 4 h.

Info o materiáli:

» Koncentrovaný čistiaci prostriedok na fasády s vysokou schopnosťou rozpúšťať mastnotu a nečistoty; vhodný na pravidelnú údržbu fasády, odstránenie bežného a ťažko odstrániteľného znečistenia, napr. olejových škvŕn, prachových častíc, mastných fľakov a pod; na všetky minerálne a organické povrchy.

Čo budete potrebovať:

Čistiaci prostriedok na fasádu
Baumit ReClean
spotreba: približne 0,5 až 0,8 l/m2 (v závislosti od podkladu a stupňa znečistenia), plastová ­nádoba, 5 l 30 €

Silikónová fasádna farba
Baumit StarColor
spotreba: približne 0,35 l/m2, plastové vedro 5 a 14 l, 14 l 191,52 €

Náradie a pomôcky
lievik
rozprašovač vody
kefa s tvrdými štetinami
špachtľa
ručné nízkootáčkové elektrické miešadlo
maliarsky valček
štetec
striekacie zariadenie s technológiou airless
ochranné rukavice
respirátor
ochranné okuliare

POZOR!

Zhodnosť farebného odtieňa
Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnej šarže. Preto sa odporúča objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.

Ochrana pred mikroorganizmami, hubami a riasami
Silikónová fasádna farba obsahuje základnú chemickú ochranu pred pôsobením mikroorganizmov, ktorá sa štandardne pridáva pri výrobe vo forme prísady. V oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu rias a húb na obvodovom plášti (napr. tienisté a vlhké miesta s hustou zeleňou, nadpriemerné atmosférické zrážky, blízkosť vodných plôch a pod.) sa odporúča aplikovať farbu so zvýšenou mierou ochrany proti pôsobeniu mikroorganizmov so špeciálnou prísadou antipilz. Riziko poškodenia vzhľadu fasády pôsobením mikroorganizmov závisí tak od miery ich prítomnosti v okolitom prostredí, ako aj od celkového technického riešenia a kvality realizácie obvodového plášťa. Trvalú neprítomnosť rias a húb na fasáde preto nie je možné garantovať.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.