Partneri sekcie:

Múzeum II. svetovej vojny v Gdansku

image 95581 25 v1

Budova Múzea II. svetovej vojny je odvážnou víziou s medzinárodným významom. Ako miesto pripomínajúce históriu je novým symbolom tragickej minulosti, živej historickej pamäti a taktiež budúcnosti.

Autori projektu z ateliéru Kwadrat pomenovali budovu ako mlčiacu stavbu, ktorá by mala u návštevníkov vyvolať hlboké reflexie. Objekt sa nachádza na Námestí Władysława Bartoszewského blízko historického centra. Výstavba sa začala v septembri 2012 a ukončili ju v marci 2017. Celková plocha osempodlažného múzea je 58 000 m2, úžitková plocha 23 000 m2 a celkový areál múzea má 1 700 m2. Symbolickým vyjadrením väzieb minulosti (čiže vojny) so súčasnosťou a budúcnosťou je priestorové rozdelenie múzea na tri zóny: minulosť, ktorá je ukrytá v podzemí budovy, súčasnosť, ktorá je na otvorenom priestranstve okolo múzea, a budúcnosť, ktorá je vyjadrená dominantou s vyhliadkovým miestom.

Naklonená veža má vyše 40 m a tvarom pripomína hranol s lichobežníkovou základňou

V budove boli použité špeciálne pripravené fasády systému MB-SR60N firmy ALUPROF, ktoré tvoria základ pre mnoho fasádnych konštrukcií, kde dôležitým prvkom je spôsob montáže fasády na budovu. V prípade tejto hmoty bola fasáda namontovaná na oceľovú tiahlovú podkonštrukciu. „Budova je charakteristická veľkým naklonením, ktoré dosahuje až 56 stupňov,“ vysvetľuje Bożena Ryszka, marketingová manažérka firmy ALUPROF.

„Vďaka vytvoreniu špeciálneho upevňovacieho systému bola možná kompenzácia kolmého (11 mm) a rovnobežného (7 mm) premiestnenia k rovine steny.“ Hliníkové profily použité na fasáde MB-SR60N umožňujú prístup maximálneho množstva svetla dopadajúceho zhora do vnútra budovy. Toto riešenie poskytuje veľa možností v rámci vytvárania priestorových konštrukcií: konštrukcia spojok stĺpik/priečka umožňuje uskutočniť spoje so širokým rozsahom uhlov, čiže dovoľuje použitie skiel s rôznymi tvarmi – lichobežníkovými alebo trojuholníkovými. Inštitút stavebnej techniky potvrdil pre tento fasádny systém jeho veľmi dobré technické parametre: priepustnosť vzduchu trieda AE 1 200 Pa, vodotesnosť trieda RE 1 200 Pa a odolnosť proti zaťaženiu vetrom 2 800 Pa (bezpečnostná skúška 4 200 Pa).

TEXT A REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
ZDROJ: ALUPROF

Článok bol uverejnený v časopise ASB 9/2017.