Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.

E ako elektrokanálik.

Väčšina murovacích prvkov stavebného systém KMB Sendwix ponúka oproti iným murovacím materiálom už od výroby tzv. elektrokanáliky.

Označujú sa písmenom „E“ pri názve produktu a jedná sa o priebežné dutiny v murive s priemerom 40mm, ktoré umožňujú viesť zvislé elektrické a dátové rozvody bez nutnosti sekania drážok.

Zdroj: KM BETA

Na väčšine murovacích prvkov KMB Sendwix sú tiež z vonkajšej strany vyznačené vodiace linky, vďaka ktorým je možné veľmi ľahko kontrolovať správnosť prevedenia prác a kvalitu murovania. Tieto linky na seba nadväzujú v celej zvislej línii muriva a určujú tiež väzbu jednotlivých blokov.

Ďalšou výhodou týchto liniek je znázornenie polohy vnútorných elektrokanálikov.

Drážky | Zdroj: KM BETA
14DF LD otvory | Zdroj: KM BETA

Jedinou podmienkou ich využitia je dodržanie väzby dĺžkového modulu muriva po 250 mm alebo 125 mm, podľa typu vybraného muriva.

Modul 250 | Zdroj: KM BETA

Elekrokanáliky s priemerom 40mm sú potom v murive pripravené od podlahy až k stropu po modulových vzdialenostiach a stačí už len vyvŕtať otvory pre krabice vypínačov a zásuviek a následne inštalovať zvislé rozvody.

Zdroj: KM BETA
Zdroj: KM BETA

Obľúbenosť vápennopieskového muriva v posledných rokoch u nás stúpa. Medzi hlavné dôvody patrí kombinácia vysokej objemovej hmotnosti blokov, mimoriadnej pevnosti a vynikajúcich akustických a akumulačných vlastností muriva a zároveň výborných tepelnoizolačných vlastností systému KMB Sendwix.

To všetko dopĺňa tiež cenová dostupnosť tohto prémiového systému stavebného materiálu.

www.km-beta.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti KM BETA, spol. s r.o.