image 91577 25 v1
Galéria(5)

Bezpečné bývanie s nízkymi nákladmi na energie

Partneri sekcie:

Voľba správneho a účinného zatepľovacieho systému patrí k zásadným rozhodnutiam pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Na zníženie energetickej náročnosti stavby použite kamennú vlnu. Zateplite obvodové steny izoláciou ROCKWOOL, tá zabezpečí optimálne tepelné vlastnosti fasády domu, akustický komfort a stálosť mechanických vlastností.

RW Fasada Ref stavba
RW Frontrock S
RW Ilufoto 2
RW Ilufoto 3

Pri kontaktnom zatepľovacom systému ETICS je tepelná izolácia nosným prvkom vonkajšieho súvrstvia obvodových stien stavby. Správna voľba systému ETICS aj izolačného materiálu sú jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré zásadne ovplyvňujú energetickú efektívnosť domu.

Tepelná ochrana a požiarna bezpečnosť

To sú jednoznačné výhody izolácie z kamennej vlny. Najviac energie spotrebujú rodinné domy na vykurovanie a chladenie. Cez fasádu uniká zhruba 30 % tepla. Tepelné straty vznikajú nevyhovujúcim či nesprávne aplikovaným zatepľovacím systémom. Správnym zateplením je možné ušetriť až polovicu nákladov na energie. Kamenná vlna udrží v miestnostiach teplo. Naopak, v letných mesiacoch sa vďaka nej interiér neprehreje. Izolácie z kamennej vlny sú nehorľavé. Vytvárajú protipožiarnu bariéru a zvyšujú požiarnu bezpečnosť objektu.

Úspora a hrúbka

Úspora energie a tepla patrí k základným požiadavkám pri stavbe či rekonštrukcii domu. Tepelné straty pomôže znížiť vhodná hrúbka izolácie a správne riešenie konštrukčných detailov. Zodpovedajúca hrúbka fasádnej izolácie, ktorá spĺňa normou stanovené hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U, vychádza z tepelne- technického výpočtu. Čím je hodnota U menšia, tým lepšie sú izolačné vlastnosti konštrukcie.

Obvykle platí, že aplikáciou väčšej hrúbky izolácie dosiahneme lepšie tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej konštrukcie. Pri navrhovaní hrúbky je nutné zohľadniť vplyv tepelných mostov. Tie môžu zvýšiť tepelnú priepustnosť konštrukcie až o 40 %. V minulosti sa používali izolácie v hrúbkach 50 až 80 mm. V súčasnosti sa odporúča 120 až 160 mm.

Novým produktom z kamennej vlny je FRONTROCK S, ktorý je určený pre fasády. Táto jednovrstvová doska je vhodným izolačným riešením ostenia okenných a dverných otvorov. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (lambda) má hodnotu 0,037 W/mK a patrí do triedy reakcie na oheň A1.

Obohacuje moderné bývanie
Tepelné izolácia z kamennej vlny poskytne domu optimálnu tepelnú ochranu aj úsporu nákladov po celú dobu životnosti. Tlmí nežiaduce zvuky z vonkajšieho okolia a zabezpečí tak akustický komfort bývania. ROCKWOOL využíva prírodnú silu kameňa k obohateniu moderného spôsobu bývania.