ako riesit zdvojovanie a opravu nestabilnych zateplovacich systemov
Galéria(7)

Ako riešiť zdvojovanie a opravu nestabilných zatepľovacích systémov?

Partneri sekcie:

Trendom minulých rokov bola realizácia zatepľovacích systémov s izolačnou vrstvou, ktorej hrúbka bežne dosahovala 5 či 6 cm. Dnešné požiadavky na energetickú hospodárnosť budov však ukazujú, že takto realizovaná tepelná ochrana nie je dostatočná a majitelia domov či bytov  v mnohých prípadoch uvažujú o zvýšení tepelného odporu obvodovej konštrukcie.

zdvojovanie zateplovacieho systemu2 big image
sanacia nestabilneho etics big image
zvojovanie etics big image
stx therm sana big image
stabilizacia uvolneneho zateplenia big image
stabilizacia zateplenia big image
Jedinou, doteraz realizovateľnou možnosťou, bolo odstránenie pôvodného zatepľovacieho systému a jeho nahradenie novým zateplením. Táto operácia však bola finančne a realizačne náročná, nehovoriac o potrebe odstránenia pôvodného ETICS a likvidácie vzniknutého odpadu. Podobne závažným, avšak omnoho nebezpečnejším  problémom, ktorý sa vyskytuje v súvislosti so staršími kontaktnými zatepľovacími systémami je strata ich stability, čo ohrozuje nie len životnosť celého systému, ale najmä hrozí riziko poškodenia zdravia obyvateľov padajúcimi kusmi zatepľovacieho systému.

Riešenie prichádza v podobe nového zatepľovacieho systému od spoločnosti STOMIX s názvom STX.THERM SANA. Tento certifikovaný zatepľovací systém je určený práve na stabilizáciu uvoľnených ETICS a na zdvojovanie pôvodného zateplenia bez potreby jeho odstránenia. Základom systému je univerzálny kotviaci systém s výplňovou hmotou Spiral Anksys, ktorí je patentovaný v 132 krajinách sveta a je certifikovaný na použitie v zatepľovacích systémoch. Systém kotvenia Spiral Anksys nahrádza bežne používané mechanické kotvenie tanierovými kotvami s plastovým alebo kovovým tŕňom.

Ako sanovať  stratu stability zatepľovacieho systému?

Systém STX.THERM Sana je certifikovaný na dodatočné kotvenie už realizovaných zatepľovacích systémov. V rámci certifikácie bolo kotvenie testované na šmykové ako aj kombinované zaťaženie vrátane simulácie sania vetrom (tzv. UPLIFT test podľa ETAG 004) a to aj v prípadoch, kedy zlyhá pôvodná lepiaca vrstva zatepľovacieho systému, teda pri 0 % lepení izolantu. Pomocou injektovanej montáže je možné účinne a efektívne sanovať chyby zatepľovacích systémov a obnoviť tak prídržnosť rizikových vrstiev. Zistenie stavu pod izolačnou vrstvou a včasná sanácia nedostatkov umožní zachovanie funkcií zatepľovacieho systému, ktorý bol realizovaný s chybami, bez rizika škôd na majetku a zdraví. Dokotvením systému s porušenou súdržnosťou sa zároveň predĺži funkčnosť zatepľovacieho systému minimálne na pôvodne stanovenú dobu 25 rokov.

Certifikované riešenie pre zdvojenie zatepľovacieho systému

Technológia kotvenia Spiral Anksys bola primárne vyvinutá za účelom zdvojovania zatepľovacích systémov. Systémové riešenie STX.THERM SANA sa vykonáva  prípade revitalizácie stávajúcich kontaktných zatepľovacích systémov, kedy pôvodná hrúbka izolantu už nespĺňa tepelno-technické požiadavky. Iným dôvodom pre použitie systému STX.THERM SANA môže byť potreba sanovať poškodené zateplenie, ktoré zároveň nespĺňa požiadavky na tepelnú úsporu budovy. Vlastník nehnuteľnosti môže realizovať opravu zatepľovacieho systému a zároveň dodatočne navýšiť hrúbku izolantu kotvením novej izolačnej vrstvy. Výsledná kvalitne vykonaná sanácia je veľmi rýchla, nevyžaduje nadštandardné zručnosti či nástrojové vybavenie stavebnej firmy a hlavne nie je potrebná demontáž pôvodného zatepľovacieho systému.

Pre viac informácií navštívte web stránky spoločnosti STOMIX – experta na zateplenie alebo sa obráťte na našich technických poradcov ktorí Vám ochotne poskytnú všetky potrebné podklady pre projektovanie a realizáciu systému,  bezplatne vykonajú analýzu stavu predmetnej budovy či zabezpečenia aplikačné školenie pre Vašich zamestnancov.

ZDROJ: PR článok spoločnosti STOMIX Slovensko, s.r.o

–>–>