Aby u vás nehorelo

Partneri sekcie:

Aby sa stavebné konštrukcie nevznietili od kozuba či komína, treba ich dôkladne odizolovať. Vhodným izolačným materiálom sú napríklad kremičitano-vápenaté izolačné platne SUPER ISOL. Sú veľmi ľahké, dobre sa opracovávajú a […]

Aby sa stavebné konštrukcie nevznietili od kozuba či komína, treba ich dôkladne odizolovať. Vhodným izolačným materiálom sú napríklad kremičitano-vápenaté izolačné platne SUPER ISOL. Sú veľmi ľahké, dobre sa opracovávajú a odolávajú teplotám až do 1000 °C. K ich ďalším výborným vlastnostiam patria hygienická neškodnosť, hladký, pevný a bezprašný povrch, dobrá priľnavosť kachliarskych omietok a vysoká životnosť. SUPERISOL je preto vynikajúci stavebný materiál na odizolovanie zvislých stavebných konštrukcií pri stavbách kozubov a kachľových pecí, ako aj na vytvorenie hornej časti tepelného výmenníka pri teplovzdušných kozuboch.

Viac informácii získate v predajni PRESPOR v Bratislave.