Vnútorná klíma budov 2018

Event Details

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.

Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.

Konferencia je rozdelená do 5. základných sekcií:
• Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie,
• Environmentálne hodnotenie – fyzikálne zložky,
• Environmentálne hodnotenie – chemické zložky,
• Energetické hodnotenie – stavebné konštrukcie,
• Energetické hodnotenie – technika prostredia.