Veda v divadle IX. – Divadelná architektúra

Základné informácie

Už deviaty krát sa na pôde Divadelného ústavu, konkrétne v Štúdiu 12, stretnú vedci zo Slovenskej akadémie vied a budú diskutovať na tému Divadelnej architektúry. Prítomnosť „divadelnejšie“ zameraného tretieho hosťa ale zaručí, že hostia budú hľadať prepojenia tejto témy aj s divadlom.
Hostia sa teda pozrú na danú tému cez optiku vedy a aj divadla.

Hostia:
– Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV
– Peter Szalay, PhD. z Historického ústavu SAV.
– Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. z Katedry scénografie VŠMU
Vstup: voľný