Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu (Žilina)

Program online kurzu:

  • Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy.
  • Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu.
  • Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby.
  • Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie.
  • Komentáre k čerpaným položkám.
  • Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie.
  • Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov.
  • Export a archivácia podkladov pre fakturáciu.

V prípade otázok kontaktujte na cenkros@kros.sk. Prihlášku nájdete na webstránke www.kros.sk.