Strechy 2021

Bratislavské sympózium STRECHY 2021 sa bude niesť v znamení odbornej témy spoľahlivé riešenia striech budov.

Organizátori podujatia pripravili pre širokú odbornú a laickú verejnosť program s 27 prednáškami, ktoré sú rozdelené do štyroch blokov.

V Cechu strechárov Slovenska zostávame naďalej verní tradícii, ktorá mala doteraz výbornú odozvu od poslucháčov aj od prednášajúcich a za každou prednáškou bude  nasledovať diskusia k práve prednesenej tematike. Pripravené sú opäť prezentačné firemné stolíky a panely počas konania dvojdňového sympózia.

Prečítajte si viac na stránke Cech strechárov Slovenska.