Právne minimum architekta II

Základné informácie

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov z radov členskej základne i širokej odbornej verejnosti dvojicu webinárov, ktoré sú zaradené do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Na webinári sa predstavia:

  • Ing. arch. Kornel Kobák, podpredseda SKA, vedúci Pracovnej skupiny pre štandardy služieb architektov, zodpovedný za agendu pre zahraničné vzťahy a spolupracujúca advokátka SKA JUDr. Katarína Haščáková.

Právne minimum architekta II.: Autorské práva architekta – autora diela. Výhradné práva autora architektonického diela – obsah práva, zásah do práv autora, autorský dohľad, licencia a použitie diela.

Registračný formulár a ďalšie informácie nájdete na www.komarch.sk