Meranie a rozpočítanie tepla 2019

Základné informácie

Program konferencie je rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem. Úvodné prednášky budú venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Viac na www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/meranie-a-rozpocitanie-tepla-2019-166_59sk.html