Konferencia Projektanti 2021

Základné informácie

Pozývame Vás na jubilejný X. ročník odbornej konferencie PROJEKTANTI 2021

PREDNÁŠKY:

– Riešenie EPLAN v rôznych oblastiach elektrotechniky / Ing. Radovan Ovcarčík

– Ochrana pred bleskom – výpočet rizika / Jiří Kroupa

– Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom / Ing. Rudolf Štober

– Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2:2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí / Radoslav Rieger

– Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom / Ing. Daniel Sidun

– Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom a prepätím / Ing. Jozef Daňo

– Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií / Ing. Josef Kunc

– Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb / Ing. František Gilian

– Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav / Ing. Roman Smékal

– HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne? / Ing. Edmund Pantůček

– Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách / Ing. Juraj Galba, MBA

– Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca / Ing. Ján Meravý

Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS
Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN
Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

Odborná exkurzia v Železiarňach Podbrezová
V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

Konferencia je v režime OTP (očkovaní, testovaní, po covide).

Prihlášku a podrobné informácie nájdete na www.elektromanagement.sk.