GEOSYNTETIKA, iné výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom a pozemnom staviteľstve

Základné informácie

Cieľom odborného diskusného seminára je oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na dopravné stavby a ďalších odborníkov s najnovšími poznatkami pri použití gabionových konštrukcií, geosyntetiky a konštrukcií s geosyntetikou v stavebníctve.

Seminár je zaradený do systému odborného vzdelávania pre autorizovaných stavebných inžinierov v odbore inžinierske stavby – dopravné stavby.