Facility management 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje jubilejný 20. ročník konferencie Facility management 2022 na tému: Podpora BIM pre správu budov. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie  odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tematických celkov: 

  • Facility management
  • Správa budov
  • Prevádzka budov
  • Informačné technológie
  • Energetický manažment

Chýbať nebude ani spoločenský večer s odovzdávaním Ceny SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2021.

Podrobné informácie nájdete na www.sstp.sk.

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite emailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 23.9.2022. Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 23. 9. 2022 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č. ú.: 1307192857/0200,VS 18 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, email: konferencie@sstp.sk.