Energetický manažment 2024

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 10. ročník konferencie Energetický manažment 2024, s podtextom „Nové prístupy pri dekarbonizácii a znižovaní environmentálnej stopy“, sa uskutoční 8. – 9. apríla 2024 v Hornom Smokovci.

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, alternatívne zdroje energie pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Prihlášku nájdete na webe: www.sstp.sk