bkt.summit 2021

Základné informácie

Vykurovanie a klimatizácia budov pomocou tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií BKT aktuálne stojí tesne pred svojím masovým rozšírením do stavebnej praxe na Slovensku. Viac ako 30 ročný vedecký výskum a dôsledné praktické overenie tejto technológie budúcnosti, najmä v oblasti administratívnych a komerčných budov, je vo vysoko pokročilom štádiu, preto sa jej nasadenie v praxi už môže oprieť o zabezpečený terén.

Stovky realizovaných stavieb v blízkom okolí sú toho dôkazom. Misiou konferencie bkt.summit je preto popularizácia vykurovania a chladenia BKT v kruhu odbornej verejnosti v brandži TZB, architektúry, stavebníctva a realít. BKT totiž v sebe spája výhody nízkych investičných a prevádzkových nákladov s vysokým tepelným komfortom a ekológiou pri vykurovaní a chladení.

Záujemcovia z radov odborníkov získajú vynikajúci prehľad o princípoch fungovania systému BKT a príbuzných technológií, akými sú napríklad stropné chladenie a vykurovanie, tepelné čerpadlá a ďalšie. BKT je vo svojom princípe veľmi jednoduchou technológiou, ktorá pomocou cirkulujúcej vody v rúrkových registroch zabudovaných do masívnych betónových konštrukcií, najmä stropných, preberá spravidla obe funkcie – vykurovanie aj chladenie.

Pes je však zakopaný v detailoch, pretože technológiu BKT treba projektovať a zrealizovať správne, a zároveň zladiť do funkčného celku s celou budovou a jej používateľmi. Poprední odborní prednášajúci z Rakúska, Česka a Slovenska budú prezentovať svoje skúsenosti, a to nielen teoretické, ale predovšetkým praktické: z prípravy, výstavby aj prevádzky moderných obytných či komerčných budov s BKT.

Pôvodom nemecká spoločnosť REHAU ako hlavný organizátor konferencie patrí k popredným pionierom v oblasti tepelne aktivovaných stavebných konštrukcií, preto aj skratka BKT pochádza z nemčiny (BetonKernTemperierung). Technológia je však známa aj pod anglickým označením TABS (Thermally Activated Building System).

Rozšírte svoje odborné horizonty a načerpajte inšpiráciu pre svoje ďalšie pracovné aktivity. Nemusíte cestovať nikam, konferenciu navštívite v profesionálnom ONLINE prostredí s možnosťou interakciou s odborníkmi, a to úplne bezplatne!

Zaregistrujte sa na bktsummit.online