asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Mosty

Pokládka nosníkov na moste 216-00 na D1 Hubová – Ivachnová

Pokládka nosníkov na moste 216-00 na D1 Hubová – Ivachnová
12.01.2018
Mostný objekt 216-00 prevádza diaľnicu D1 ponad cestu III/018104, železničnú trať a koryto rieky Váh dvomi súbežnými 14-poľovými mostmi. Nosnú ...

Zelený most – rekonštrukcia mosta v km 7,892 trate Bratislava-Nové Mesto – Dunajská Streda

Zelený most – rekonštrukcia mosta v km 7,892 trate Bratislava-Nové Mesto – Dunajská Streda
04.01.2018
Železničný štvorpoľový most, ktorý sa nachádza v katastri m. č. Vrakuňa,  nevyhovuje svojím konštrukčným usporiadaním z hľadiska ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017 sa zameral na mostné staviteľstvo

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017 sa zameral na mostné staviteľstvo
21.11.2017
Od 16. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo.

Most SNP v Bratislave má 45 rokov

Most SNP v Bratislave má 45 rokov
29.09.2017
Od slávnostného otvorenia druhého mosta cez Dunaj v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta 1972, uplynulo 45 rokov. Išlo o prvý most cez ...

Výzvy pre mostárov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Výzvy pre mostárov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
14.09.2017
Diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3. V križovatke Hričovské Podhradie sa napája na diaľnicu D1, ktorá tvorí ...

Nový železničný most nad riekou Váh realizovaný technológiou letmej betonáže

Nový železničný most nad riekou Váh realizovaný technológiou letmej betonáže
25.08.2017
Súčasťou stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica, je aj ...

Zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou

Zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou
28.07.2017
Na zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou treba vyhotoviť niekoľko desiatok veľkopriemerových pilót umiestnených pod dnom Nosickej ...

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno): SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno): SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou
27.06.2017
Mostný objekt „SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou“ je  jedným z nosných stavebných objektov stavby úseku „D3 ...

Most na trase B cesty III/06810 v km 0,690 nad okružnou križovatkou, Prešov

Most na trase B cesty III/06810 v km 0,690 nad okružnou križovatkou, Prešov
09.06.2017
Mostný objekt SO 204-00 je nosným objektom stavby I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL, II. fáza. Nevyhnutnosť jeho návrhu vzišla z potreby ...

Oprava hojdacej lavice cez rieku Orava

Oprava hojdacej lavice cez rieku Orava
26.05.2017
„Slovensko sa môže popýšiť mnohými unikátnymi lanovými lávkami, medzi ktoré patrí aj predpätá oceľová lanová lávka v Dolnom Kubíne s rozpätím 100 ...

Ďalšie z JAGA GROUP