asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Mosty

Partneri sekcie

Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68

Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68
07.09.2018
Mostný objekt 206-00 je súčasťou stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Po ukončení výstavby bude preklenovať rieku Torysa, dve novobudované ...

Betónové konštrukcie na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Betónové konštrukcie na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh
13.07.2018
Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh predstavuje dôležitú súčasť diaľničnej siete Slovenska, pričom okrem prepojenia jednotlivých regiónov ...

Nový cestný nadjazd na Ulici 1. mája v Žiline

Nový cestný nadjazd na Ulici 1. mája v Žiline
11.07.2018
V rámci stavby „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ padla po viacnásobných ...

Betonáž Estakády na D1 v Dolnom Hričove

Betonáž Estakády na D1 v Dolnom Hričove
06.07.2018
Estakáda na D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou základného ťahu celoštátnej cestnej siete. Pri jej betonáži bolo ...

Mosty na stavbe I/66 – obchvat Brezna

Mosty na stavbe I/66 – obchvat Brezna
29.06.2018
V auguste 2017 bol uvedený do prevádzky 2,5 km dlhý úsek obchvatu mesta Brezna so štyrmi mostmi, jednou lávkou a deviatimi múrmi. Obchvat je ...

Doskové mosty so zabetónovanými nosníkmi a ich uplatnenie v praxi

Doskové mosty so zabetónovanými nosníkmi a ich uplatnenie v praxi
22.06.2018
V rámci rekonštrukcie mosta v obci Prituľany navrhol projektant doskovú nosnú konštrukciu so zabetónovanými nosníkmi. Technické riešenie ...

Rekonštrukcia mosta II/547 020 Ružín

Rekonštrukcia mosta II/547 020 Ružín
14.06.2018
Mostný objekt sa nachádza na ceste II/547 a premosťuje vodnú nádrž Ružín. Stavba bola nevyhnutná z dôvodu vzniku havarijného stavu na mostnom ...

Estakáda Podzávoz na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v km 39,600

Estakáda Podzávoz na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v km 39,600
24.05.2018
V súčasnosti prebieha výstavba úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorého súčasťou je aj objekt 205-00 Estakáda Podzávoz v km 39,600 ...

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Nový železničný most nad Nosickou priehradou
18.05.2018
Most je súčasťou modernizácie trate Púchov – Žilina na rýchlosť do 160 km/h. Prevádza železničnú trať z tunela Diel ponad Nosickú priehradu, a to ...

Most Eiffelovho žiaka v Porte

Most Eiffelovho žiaka v Porte
16.05.2018
Keď ho v roku 1886 dostavali, stal sa s rozpätím 172 metrov najväčším oblúkovým mostom na svete. Volá sa Ponte de Dom Luís I a jeho autorom je ...

Ďalšie z JAGA GROUP