Bratislava

Výstavba bytov ožila. Jar bola rušnejšia ako pred pandémiou

Stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 6 685 bytov, čo bolo o 69,1 % viac ako pred rokom.

Bytová výstavba na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka po ročnom útlme opäť naštartovala. Stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 6 685 bytov, čo bolo výrazne viac ako pred rokom (o 69,1 %). Ako v piatok informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ), porovnávací základ za vlaňajšok bol veľmi nízky, v čase od apríla do júna minulého roka vrcholili opatrenia prvej vlny pandémie.

„V porovnaní s obdobím pred pandémiou (s 2.kvartálom 2019) boli aktuálne čísla vyššie o viac ako 37 %. Bol to zároveň najvyšší počet začatých bytov v rovnakom období (v druhom štvrťroku) za posledných dvadsať rokov,“ uviedli štatistici. V prípade porovnania aj s inými štvrťrokmi (v celom časovom rade) sa približne rovnaký počet bytov začal stavať vo štvrtom štvrťroku 2018.

Rozbehla sa výstavba bytov

Rozbeh výstavby sa prejavil najmä pri bytových domoch, ich počet sa viac ako zdvojnásobil v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019. Výstavba rodinných domov vzrástla oproti obdobiu pred pandémiou o 12 %. Z celkového počtu začatých bytov rodinné domy tvorili 61 %, pred dvomi rokmi to boli takmer tri štvrtiny. Zvýšil sa aj počet dokončených bytov, medziročne o 17 %. Skolaudovaných bolo 4 872 bytov, čo bolo súčasne o 9,8 % viac ako v rovnakom období pred pandémiou.

„Medziročný rast skolaudovaných bytov sa prejavil v siedmich z ôsmich krajov Slovenska, a to najmä v regiónoch s tradične menším podielom na bytovej výstavbe SR. Najväčší medziročný prírastok sa prejavil v Košickom kraji (rast o 150 %) a Prešovskom kraji (rast o 80 %),“ priblížil ŠÚ.

V tradičnom regióne s najvyšším podielom na výstavbe v Bratislavskom kraji bol počet dokončených (skolaudovaných) bytov medziročne nižší o 9,3 % a v porovnaní s druhým štvrťrokom 2019 až o 25,4 %. „Napriek tomu je to naďalej región s výrazným náskokom v počte dokončených bytov (1 142) pred ostatnými regiónmi,“ dodali štatistici.

Spolu bolo k 30. júnu 2021 na Slovensku rozostavaných 77 527 bytových jednotiek, o 1,2 % menej ako pred rokom. Z toho 49 779 bytov bolo v rodinných domoch, ich počet sa mierne zvýšil (o 1,4 %). V súhrne za 1. polrok 2021 stavebné úrady odsúhlasili začatie výstavby 10 785 bytov a dokončených bolo 9 357 bytových jednotiek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol počet začatých bytov o 17,6 % a dokončených o 6,9 %. Počet začatých aj dokončených bytov za šesť mesiacov tohto roka výrazne prekonal aj úroveň spred dvoch rokov.

SITA