HSF System SK: Ceny vstupov v roku 2022 sú s otáznikom. Dobrý stavebný apetít je v e-commerce

Výstavba logistických a skladovacích hál na Slovensku je perspektívnou oblasťou tuzemského stavebníctva. Potvrdzuje to aj nové distribučné centrum pre Slovak Parcel Service v Trnave. Generálnym dodávateľom bola stavebná spoločnosť HSF System SK. Developerom projektu bola slovenská developerská spoločnosť KLM real estate.

V Trnave funguje nové distribučné centrum, ktoré využíva najväčšia slovenská kuriérna spoločnosť Slovak Parcel Service. „Aj tento objekt potvrdzuje nárast e-commerce na Slovensku. A s tým je práve spojená nutnosť dobudovania a rozvoja logistických a skladovacích uzlov, ktoré rozvoju kuriérnych a balíkových služieb slúžia,“ uvádza Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF System SK, ktorá bola generálnym dodávateľom výstavby v Trnave.

Foto HSF System SK Trnava 2 | Zdroj: HSF System

Kuriérne služby patria k tým sektorom logistiky, ktoré tiež veľmi výrazne reagujú na technologický pokrok a prispôsobujú mu svoje skladovacie a distribučné priestory. Súčasťou distribučného centra v Trnave je napríklad plnoautomatická spracovateľská linka pre balíkové zásielky.

Výstavba trvala šesť mesiacov a stála 1,27 mil. eur. Celý pozemok sa rozprestiera na ploche 10 208 m2, samotná hala má rozlohu 1 400 m2. „Zastavaná plocha je pripravená na prípadné budúce rozšírenie logistických kapacít. Veľkou výhodou tejto lokality je dobrá dostupnosť a napojenie na diaľničnú sieť,“ dodáva Tomáš Kosa.

Zdroj: HSF System

 Slovenské stavebníctvo je zreteľne ovplyvnené jednak dopadmi covidovej epidémie, jednak rastúcimi cenami stavebných materiálov. „Uvidíme, do akej miery nestálosť a nepredvídateľnosť cien stavebných vstupov, ktoré sú najväčšou nevýhodou pre akúkoľvek časť stavebného reťazca, zasiahne v roku 2022 spustenie nových projektov a ich jednotlivých fáz,“ popisuje výhľad na budúci rok Tomáš Kosa.

Zdroj: HSF System

Slovenská developerská spoločnosť KLM real estate, ktorá už takmer dvadsať rokov úspešne pôsobí na trhu, má za sebou desiatky real-estate projektov. Príprava a realizácia logistických a retailových objektov tvorí dôležitú časť jej aktívneho portfólia.

Zdroj: HSF System SK