Administratívne budovy

Apetít investorov zostáva naďalej veľký

Objemy investícií v regióne SVE dosiahli v prvom kvartáli 2020 predbežne cca. 3,7 miliardy eur, a to napriek nástupu epidémie COVID-19 v týchto krajinách začiatkom marca.

Tento objem významne podporila akvizícia portfólia Residomo v Českej republike spoločnosťou Heimstaden v hodnote 1,3 miliardy eur, i tak však ide o medziročný nárast o 68 % v porovnaní s prvým kvartálom 2019 (približne 2,2 miliardy eur) a 28 % v porovnaní s prvým kvartálom 2018 (približne 2,9 miliardy eur).

Po rekordnom roku 2019 si Poľsko udržalo svoju vedúcu pozíciu v regióne so 48%-ným podielom v 1. kvartáli 2020, nasledovala Česká republika s 39%, Slovensko (5%), Rumunsko (4%), Maďarsko (2%) ) a Bulharsko (2%).

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ prieskumu pre strednú a východnú Európu dodáva: „Očakávame, že vzhľadom na rôzne opatrenia s cieľom ochrániť ľudí a zabrániť šíreniu vírusu, vrátane zrušenia letov a obmedzení na hraniciach, budú významne ovplyvnené objemy v druhom a treťom štvrťroku. Aj z dôvodu, že všetky strany zapojené do transakčných procesov sa z veľkej časti nemajú možnosť stretnúť osobne alebo nemajú možnosť navštíviť nehnuteľnosti.“

Okrem týchto, dúfajme pomerne krátkodobých obmedzení, je veľa majiteľov nehnuteľností a správcov v súčasnosti zaneprázdnených posudzovaním a riadením akýchkoľvek rizík pre svoje aktíva. Jednotlivé reakcie vlád tohto regiónu na pandémiu sa doteraz zameriavali najmä na riešenie miezd zamestnancov a podporu najmä tých podnikov, ktoré sú najviac postihnuté reštriktívnymi opatreniami. S výnimkou prípadných krátkodobých daňových úľav sa mnohí vlastníci nehnuteľností môžu cítiť vynechaní z týchto ochranných opatrení.

Podľa predbežných výsledkov prebiehajúceho prieskumu spoločnosti Colliers zostáva apetít investorov naďalej veľký, zostáva aj dostatočný objem kapitálu investovanie a mohol by sa potenciálne zvyšovať. Mnohí investori však pozastavia rozhodnutia na niekoľko týždňov, kým sa situácia nevyjasní, najmä čo sa týka financovania, ohodnocovania nehnuteľností a schopnosti fyzicky si prezrieť potenciálne príležitosti.

Všetky vyššie uvedené predpoklady sa budú odvíjať od toho, ako dlho bude pandémia naďalej ovplyvňovať naše životy, aké veľké škody utŕži ekonomika a ako sa všetci aktívni hráči zotavia a prispôsobia zmenám, ktoré určite prídu v krátkodobom až strednodobom horizonte. Koniec koncov, či už ste developer, banka, investor, nájomca alebo konzultant, táto situácia bude mať dosah na všetkých.

Zdroj: Colliers International