Skladový areál CTPARK

Výrobno-skladová hala v CTParku

Výrobno-skladová hala v ZG3 je stavebne členená na dve samostatné časti umožňujúce rozdelenie objektu na samostatné prevádzky: jednotku A (výrobňa) a jednotku B (sklad).

Mesto Gbeľany
Stav Dokončené
Developer CTP Invest SK
Architekt CTP Invest SK