Celkový pohľad na projekt Rezidencia na Kolibe.

Rezidencia na Kolibe

K realitným prírastkom v exponovanej časti bratislavskej Koliby patrí Rezidencia na Kolibe, ktorá sa nachádza na konci ulice Pod Vachmajstrom. Koncept štyroch málopodlažných stavieb akceptuje danosti svahovitého pozemku, priestorové možnosti, ako aj koeficient zastavanosti.

Pri príchode k rezidencii po pomerne strmej príjazdovej komunikácii návštevník vníma najprv solitér po pravej strane, ktorý je zároveň najväčším objektom projektu a má samostatnú garáž. Pozdĺž cesty po ľavej strane sú zase vedľa seba umiestnené dva objekty prepojené spoločnou podzemnou garážou, na ktorú je komunikačne prepojený aj najnižšie položený objekt. Už na prvý pohľad je zrejmé, že rozmiestnenie objektov v Rezidencii na Kolibe sa riadilo dvomi základnými faktormi – dopravným napojením a svahovitým pozemkom.

Mesto Bratislava, Bratislava - Nové Mesto
Stav Dokončené
Investícia 8,6 mil. €
Rok začiatku 2017
Rok dokončenia 2018
Architekt A3 Architekti
Segment Bývanie
Súvisiace
Súvisiace