/ Biznis /

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie osadenia celodreveného strešného okna

Zdroj: Cenekon

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie osadenia celodreveného strešného okna je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2022/I v2.

Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.

V databáze sú k dispozícii konkrétne cenníkové položky pre montáž strešných okien Velux rôznych rozmerov. V súpise je zvolený rozmer 780 × 1 180 mm. K položke práce sú priamo vo väzbe (v špecifikácii) naviazané všetky potrebné materiály pre montáž okna, a to samotné okno, zatepľovacia súprava, lemovanie a manžeta z parotesnej fólie. Opláštenie ostenia je ocenené výrobou priamo na stavbe zo sadrokartónu. Oceľový rám vyplnený tepelnou izoláciou určený pre osadenie ostenia nie je súčasťou súpisu.

Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu.
V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN).

Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

Zdroj: PR článok CENEKON

KategórieBiznisZnačky,