/ Biznis /

Súpis cenníkových položiek na ocenenie tepelnoizolačnej omietky na pórobetónové murivo

KROS 175x132
Zdroj: CENEKON

Vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/II.

Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.

V súpise sú použité adresné položky pre vnútornú tepelnoizolačnú omietku Ytong. Položky sú spracované zvlášť pre vnútorné stropy a vnútorné steny. Jednotková cena omietky stropov je primárne kvôli zvýšenej sťaženosti práce vyššia ako pri stenách. Okrem uvádzanej vnútornej tepelnoizolačnej omietky Ytong sú v databáze k dispozícii aj položky pre vonkajšiu tepelnoizolačnú omietku Ytong a vnútornú hladenú stierku Ytong.

Okrem omietky obsahuje súpis ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka pre výšku objektu do 12 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

Č.Kód položkyPopisMJMnožstvo celkomCena jednotková
123456
 HSVPráce a dodávky HSV      
 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie      
1611468551Vnútorná omietka stropov YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 5 mmm20,00010,215
2612468551Vnútorná omietka stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 5 mmm20,0008,238
 9Ostatné konštrukcie a práce -búranie      
3941955001.SLešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 mm20,0002,971
 99Presun hmôt HSV      
4998011002.SPresun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštrukcia
z tehál, tvárnic, z kovu s výškou do 12 m
t0,0008,365

Zdroj: PR článok CENEKON, a. s.

KategórieBiznisZnačky,