Partneri sekcie:

Závod nemeckého koncernu v Bardejove

Nový výrobný závod v Bardejove plánuje postaviť spoločnosť Kamax, a. s., ktorá je dcérskou spoločnosťou nemeckého koncernu. Ďalšie výrobné závody koncernu sú v Nemecku, Španielsku, v Českej republike, Belgicku a v Spojených štátoch amerických. Skupina zamestnáva celkovo 2500 pracovníkov a dosahuje ročný obrat 350 miliónov eur. Hlavným výrobným programom koncernu je výroba vysokopevnostných spojovacích prvkov pre automobilový priemysel.

Závod bude vyrábať špeciálne stroje potrebné na výrobu vysokopevnostných skrutiek a kovových spojovacích prvkov pre potreby automobilového priemyslu. Koncern chce celú výrobu nástrojov skoncentrovať v jednej centrálnej nástrojárni práve v Bardejove. Výrobný proces v novom závode by sa mal začať v druhej polovici roka 2006. Naplno sa výrobná kapacita využije až v roku 2009.

Ukončenie výstavby závodu na výrobu špeciálnych nástrojov pre potreby automobilového priemyslu je naplánované na rok 2007. Investície do roku 2009 dosiahnu objem približne 447 miliónov Sk.