/ Biznis /

Stavebné digitálne centrum na webe

Zdroj: Kros

Evidencia plnenia rozpočtu a schvaľovania výkonov pri realizácii si vyžaduje viacero krokov a množstvo procesov, odsúhlasovania a schvaľovania výkonov, ktoré je potrebné riešiť mailovou komunikáciou, preposielaním tabuliek s čiastkovými výkonmi, dokladovaním postupu prác a taktiež organizáciou stretnutí, ktoré dokážu byť niekedy dosť zložité nehovoriac o rozmanitosti formátov, ktoré nás vedia tiež poriadne potrápiť.

Online platforma so šikovnými aplikáciami 

Začiatkom roka sme pre trh stavebného segmentu s radosťou uviedli softvérové online riešenia pre oceňovanie a riadenie v stavebníctve v podobe webových aplikácií, ktorých vývoj sa spustil v snahe lepšie sa prispôsobiť požiadavkám našich klientov.

Internet a doba nám prinášajú nové možnosti komunikácie. Emaily majú výhodu v rýchlosti je však potrebné ich triediť a evidovať tak, aby sme sa v nich nestratili.

V užívateľsky prívetivých online riešeniach sme sa zamerali na zjednodušenie komunikácie a postupné  odbúravanie opakujúcich sa nezáživných úkonov pri kontrole plnenia rozpočtu. Výsledkom je online aplikácia KROS Priebeh výstavby v ktorej si môžete celý priebeh výstavby – teda čerpanie zobraziť v tabuľke ako reálny finančný prehľad diania na stavbe.

Podklady a prehľad poruke

 Už viac nebude potrebné posielať maily, ani podklady. Všetko potrebné k odsúhlaseniu a schváleniu výkonov je po udelení práv jednotlivým členom tímu v aplikácii poruke online.

Prehľad je v podobe interaktívnej tabuľky ktorá umožní šikovné zobrazenie plnenia jednotlivých zákaziek voči času a poskytuje okamžitý rýchly prehľad ktorý sa zobrazí po zvolení daného obdobia. Využiť je možné taktiež prehľad financií v rámci prestavanosti a zostatku celého stavebného diela. Možnosti exportu do excelu je aj naďalej zachovaná pre prácu na vlastných analýzach.

Zdroj: Kros

Fotodokumentáciu z jednotlivých fáz prípravy alebo realizácie je možné archivovať spolu so stavebnou dokumentáciou v aplikácii KROS Stavebné projekty a v prípade nezrovnalostí alebo kontroly bude všetko ľahko dostupné na jednom mieste.

Vývoj webových riešení

 S vývojom aplikácie KROS Priebeh výstavby nekončíme a pracujeme na ďalších jej vylepšeniach. V pláne máme zlepšiť proces schvaľovania dodatkov ale i podporu práce so subdodávateľmi. V najbližších vydaniach softvéru CENKROS 4  sa môžu naši užívatelia tešiť na

  • nástroj pre sledovanie zmien behom výstavby, prácu s dodatkami alebo zmenovými listami, ich kontrolu a odsúhlasenie s investorom (už od 1.7.2021)
  • nástroj pre podporu automatického zálohovania zákazky a efektívnejšiu prácu so samotnou zákazkou vrátane výmeny zákazky medzi spolupracovníkmi bez nutnosti importov a exportov (už od 1.1.2022)

Časy, kedy sa výkresy stavieb rysovali ručne, sú už dávno za nami . Možnosti, ktoré nám ponúka elektronická forma dokumentácie, je možné okrem projekcie lepšie zužitkovať.

Zdroj: Kros

Sledujeme nové trendy a požiadavky, aj preto budeme v širšom horizonte pre vás pripravovať sadu online aplikácií, ktoré budú s dokumentáciou spolupracovať a v ktorej budete môcť objaviť a využívať všetky prínosy digitalizácie. Na našu webovú platformu budeme postupne pridávať aplikácie pre jednoduché vytvorenie rozpočtu a prácu s databázami prác a materiálov online.

Skladačku našich online softvérových riešení, ktorá postupne prepojí všetky naše produkty na webe vyvíjame vďaka zapojeniu našich zákazníkov do vývojového tímu a veríme že šikovné aplikácie si veľmi rýchlo obľúbite.

www.kros.sk

Autor: Ing. Štefan Bekeš, konzultant stavebného softvéru CENKROS 4

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS a.s.