Nové číslo časopisu Správa budov

image 89639 25 v1

Život v bytovom dome podlieha určitým pravidlám. Občas sa však nájdu aj takí vlastníci, ktorí uskutočnia zmeny v byte bez toho, aby sa dohodli s ostatnými. Myslia si, že môžu o tom čo sa udeje v byte, ktorý je v ich vlastníctve, rozhodovať sami. Nie vždy však tomu tak je.

A už vôbec nie, ak svojim konaním ohrozia bezpečnosť ostatných. Aké práva majú v takýchto prípadoch dotknutí vlastníci? Aj o tom sa dočítate v marcovom čísle časopisu Správa budov.

Časopis si môžete kúpiť na JAGASTORE.sk

KategórieSpráva budov