4. Odborné sympózium ZSVB na Slovensku

image 76987 25 v1

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku usporadúva v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov 4. ročník Odborného sympózia ZSVB na Slovensku. Sympózium sa bude konať 21. Októbra 2015 v Hoteli TURIEC v Martine.

//sympozium-vnutro.pdf>Program sympózia je zameraný na aktuálne informácie v oblasti legislatívy a na riešenie konkrétnych problémov bytových domov. Cieľom sympózia je rozbor špecifických oblastí obnovy TZB v bytových domoch a praktická aplikácia legislatívnych predpisov s uvedením do praxe. Sympózium je určené predovšetkým pre predsedov a členov rád spoločenstiev, jednotlivých vlastníkov bytov, ale aj širokú verejnosť.

//sympozium-obalka.pdf>Bližšie informácie o registrácii na sympózium

www.zsvb.sk

KategórieSpráva budov