Partneri sekcie:
/ Biznis /

Inflácii stíhajú len akciové a realitné fondy

Realitné fondy.
Zdroj: Shutterstock

V hotovosti a na bankových účtoch držia Slováci až 60 % svojich finančných aktív. V investovaní za vyspelejšími krajinami eurozóny tak zaostávame. Jednou z možností, ktorú Slováci využívajú, je investovať do podielových fondov. Avšak aj pri tomto nástroji sa investori dopúšťajú chýb, ktoré im bránia investície lepšie zhodnotiť. A to i v čase rekordne vysokej inflácie.

Potvrdzujú to aktuálne výsledky indexu slovenského investora, zostaveného analytikmi WOOD & Company. Index vychádza z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Bežný slovenský investor zarobil od roku 2017 9,3 %, nepokrylo to však infláciu

K 30.9.2022 bola hodnota indexu evidovaná na úrovni 109,3. Bežný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné prostriedky v podielových fondoch SR, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 9,3 %.

Zjednodušene povedané, v úvode roka 2017 zainvestovaných 10 000 eur má dnes hodnotu 10 930 eur. Hoci nad takmer „nulovým“ zúročením v banke, typickým hlavne pre ostatné roky, investor vyhral, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli k 30.9.2022 vyššie oproti úvodu roka 2017až o 29,8 %.

Počas analyzovaného obdobia (za ostatných 5,75 roka) bola výnosovosť podielových fondov a teda aj hodnota indexu negatívne ovplyvnená niekoľkými kľúčovými faktormi a to vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020,vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou počas aktuálneho roka 2022.

Jednou z možností, ktorú Slováci využívajú, je investovať do podielových fondov.
Jednou z možností, ktorú Slováci využívajú, je investovať do podielových fondov. | Zdroj: Shutterstock

Hodnota indexu tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesla na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval postupný nárast indexu až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho ale zrazili nadol – na už spomínanú aktuálnu úroveň 109,3 (k Q3 2022).

Investovanie je behom na dlhú trať a tak sa aj na výnosovosť musíme pozerať z dlhodobého hľadiska – aspoň v horizonte troch alebo ideálne až piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou inflácie (kumulovanej), tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu ale počas prvých troch štvrťrokov 2022 na rekordne vysokú infláciu nestačila ani náhodou.

„Tretí kvartál neprial dlhopisom, ale ani akciám, čo sa prejavilo aj v priemernom zhodnotení dlhopisových, zmiešaných a akciových fondov. Poklesy podielových fondov boli nižšie ako poklesy globálnych dlhopisových a akciových indexov, a to nielen v treťom kvartáli, ale aj od začiatku roka. Typickou daňou za nižšie poklesy budú nižšie nárasty v budúcnosti. Konzervatívne nastavenie slovenských fondových investorov je najväčšou prekážkou efektívnejšieho zhodnotenia investícií,“ zhodnotil aktuálny vývoj Maroš Ďurik, Investment Advisory Director z WOOD & Company.

Reality zarábali aj počas prvých troch kvartálov 2022

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 48 % mali k 30.9.2022 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 22 %. Dlhopisové fondy mali váhu 5 %, fondy krátkodobých investícií 3 %.

Najvyššiu výnosovosť spomedzi analyzovaných fondov dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1.1.2017 do 30.9.2022) na úrovni 33,7 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 5,2 % p.a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 22,6 % a ročný výnos 3,6 % p.a. Iba tieto dva typy fondov dokázali od roku 2017 držať krok s infláciou. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 1,5 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 0,3 % p.a. Fondy krátkodobých investícií boli tesne nad nulou a dlhopisové fondy vykázali stratu.

Ako ovplyvnila vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza výnosovosť jednotlivých typov fondov? Výnosovosť s výnimkou realitných fondov, počas prvých troch štvrťrokov 2022 klesla. Reality ako jediné zhodnocovalio 2,4 %.

Maroš Ďurik: 5 rád, ako v budúcnosti svoje investície lepšie zhodnotiť:

  • Neinvestovať na základe minulej výkonnosti a využívať poklesy (pod 15 %) na doinvestovanie
  • Predĺžiť svoj definovaný investičný horizont a viac sa orientovať na dynamickejšie (akciové) investície
  • Dlhopisové investície čiastočne nahradiť napríklad realitnými fondmi, najlepšie fondmi kvalifikovaných investorov
  • Zmiešané fondy nahradiť samostatnou investíciou do dlhopisového podielového fondu a globálneho akciového fondu (najlepšie ETF)
  • V akciových investíciách menej „špekulovať” a orientovať sa na globálne akciové fondy, ideálne globálne ETF
WOOD & Company