Partneri sekcie:

Trnavský Cukrovar poskytne industriálne vyzerajúci domov pre vyše 4200 ľudí

Projekt Cukrovar v Trnave so zachovaným komínom.
Zdroj: NEOREAL

Bratislavský developer United Industries zmení počas približne 15 rokov trnavský brownfield na modernú mestskú štvrť so zachovaním industriálneho dedičstva.

Ide o územie v tesnom dotyku s historickým centrom krajského mesta. Jej súčasťou majú byť aj zelené plochy a námestie zakladateľa a prevádzkovateľa cukrovaru Augusta Stummera.

Projekt má ambíciu priniesť v sektoroch A a B celkovo 13 rezidenčných blokov v energetickej triede 0, v ktorých bude približne 1500 bytových jednotiek v nízkopodlažných domoch. V prvých troch etapách bude vybudovaných 544 bytových jednotiek a 671 parkovacích státí. Z nich vyše 95 % bude v podzemných podlažiach bytových domov.

Celkový pohľad na polyfunkčný projekt Cukrovar v Trnave.
Celkový pohľad na polyfunkčný projekt Cukrovar v Trnave. | Zdroj: NEOREAL

Tento spôsob parkovania prinesie budúcim obyvateľom pokojnú obytnú zónu a komfortné využívanie vnútroblokov. „Aktuálne je v 1. etape dokončené druhé nadzemné podlažie a podľa harmonogramu bude hrubá stavba ukončená  do konca roka 2022,“ uviedol pre ASB Andrej Matys zo spoločnosti Neoreal, ktorá má na starosti predaj bytov.

V súčasnosti je predaných vyše 50 % bytov v prvej etape so 119 bytmi. Stavebné práce I. etapy sa majú skončiť na konci roka 2023. Na ňu plynulo nadviaže II. etapa s termínom dokončenia ku koncu roka 2024.

Prestavba celého areálu

Stavby, ktoré sa nachádzajú bližšie k historickému jadru Trnavy v sektore C budú mať aj vyšší podiel komerčných priestorov – obchodov, reštaurácií, či kancelárií.

Ideou je vytvoriť nový mestský bulvár – predĺženie Štefánikovej ulice, ktorá plynulo prepojí historické centrum s areálom Cukrovaru. Andrej Matys informoval, že rekonštrukcia priemyselných stavieb v sektore D nie je zatiaľ rozpracovaná.

Developer uvažuje o takom využití budov, ktoré bude dôstojné aj udržateľné. Ministerstvo kultúry SR pamiatkovo chráni štyri objekty bývalého cukrovaru: výrobnú budovu, dva cukorné sklady a administratívnu budovu. Fasády na budovách si žiadajú komplexnú obnovu, treba odstrániť neskoršie prístavby.

Pešia zóna v projekte Cukrovar v Trnave.
Pešia zóna v projekte Cukrovar v Trnave. | Zdroj: NEOREAL

V súvislosti so situáciu na trhu s energiami plánuje developer vybudovať kostrový vykurovací systém. Bude to horúcovod, ktorý využije teplo z neďalekej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Cukrovar v Trnave po roku 1990 sprivatizovala formou kupónovej privatizácie spoločnosť United Industries. Výrobu cukru v ňom definitívne zastavila v roku 2004.

Investor má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou STEFE Trnava, ktorá má zmluvný vzťah s Atómovou elektrárňou Jaslovské Bohunice, povedal zástupca spoločnosti Neoreal. STEFE Trnava je dcérskou spoločnosťou mesta Trnava a holdingovej spoločnosti STEFE SK, ktorej materskou firmou je rakúska Energie Steiermark AG.

Polyfunkčný súbor Cukrovar, Trnava

Developer: United Industries
Architekt projektu: About_architecture
Architekt landscape zóny: 2ka
Investícia: 1. etapa  17 miliónov eur s DPH
Počet bytov: 1. až 3. etapa 544
Počet parkovacích miest: 1. až 3. etapa 671
Rozloha územia: 24,98 ha

KategórieDeveloperi